Innehåll

Resultat nr 2 2016

Dåligt försvar mot cyberbrottslighet

88 procent av företag och organisationer globalt anser inte att deras nuvarande struktur för IT-säkerhet speglar organisationens utmaningar. Det visar undersökningen Global Information Security Survey 2015 från EY.

Mer än en tredjedel tror heller inte att deras organisation skulle upptäcka ett avancerat cyberangrepp i dag.

Rapporten, där 1.755 beslutsfattare i organisationer och företag i 67 länder har tillfrågats, visar på en ombytlig cyberbrottslighet som i många fall är svår att hålla jämna steg med och upptäcka.

– Digitalisering, mobilitet och ett stort ekosystem av till exempel kunder, samarbetspartner och underleverantörer är i dag en förutsättning för moderna verksamheter. Detta innebär en ökad integration av system, ett ökat utbyte av data och att känslig information finns tillgänglig överallt från flera olika mobila enheter, säger Unai Viguri, rågivare inom IT-säkerhet på EY Sverige.

– Allt som vi kan sätta ett chip i och ge en IP-adress, och det kan vara allt från bilar och kylskåp till fläktsystem och övervakningskameror, öppnar nya dörrar för ett potentiellt angrepp och sätter mycket stor press på informationssäkerheten.

En övervägande majoritet av dem som svarat på frågorna i undersökningen, 88 procent, anser inte att deras övergripande struktur för IT-säkerhet möter verksamhetens behov och 69 procent uppskattar att budgeten borde fördubblas för att säkerställa detta. 36 procent har uppgett att de i dag inte använder programvara för att upptäcka hot.

– Företagen har helt enkelt inte råd att förbise eller underskatta dessa potentiella risker och det enda sättet att lyckas i den digitala världen är att på ett effektivt sätt skydda sig själva, sina kunder och därmed skapa förtroende för varumärket, säger Unai Viguri.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...