Innehåll

Resultat nr 2 2016

Välj rätt optioner till dina anställda

Många företag lockar nyanställda med personaloptioner. Om skatten sänks 2017 kan det bli ännu fler.

Nya företag med stora idéer har inte alltid en stor plånbok. I stället lockar de nya anställda med personaloptioner. ”Du får ingen superlön, men ett roligt jobb och x antal aktier i företaget om fem år”, kan det heta. Fenomenet är vanligt i så kallade startup-företag i IT-sektorn i USA, och Sverige vill inte vara sämre.

Men personaloptioner borde vara vanligare än de är, tycker flera företrädare för näringslivet.

– Med bättre skatteregler skulle optionerna kunna användas för att knyta nyckelkompetens till företaget mot att de erbjuds bli delägare i framtiden på vissa villkor, säger Günther Mårder, vd för Företagarna.

I dag beskattas värdetillväxten på personaloptioner som inkomst av tjänst. Det betyder som regel en skatt på runt 57 procent, vilket är mycket högt i ett internationellt perspektiv.

Inte nog med att den som utnyttjar personaloptionen får skatta på förmånsvärdet. Det får även företaget göra.

– I Sverige finns ingen övre gräns för uttag av sociala avgifter, som det gör i andra många andra länder. Där går gränsen ofta upp till värdet som täcks av det allmänna försäkringssystemet. Bristen på tak för sociala avgifter gör att det kan bli väldigt dyrt för företaget om förmånsvärdet blir stort, säger Tomas Hecht, skatteexpert och advokat på Wistrand.

Ett annat problem är att företaget inte vet hur höga avgifterna kommer att bli i framtiden när optionen utfärdas. Här finns en skillnad mot så kallade värdepappersoptioner. Om personaloptioner är ett redskap för att knyta till sig medarbetare är värdepappersoptioner i första hand ett sätt att premiera redan anställda. En eventuell förmånsbeskattning sker redan när värdepappersoptionen utfärdas. Värdetillväxten beskattas dock senare och lägre än för en personaloption.

– Om den anställde betalar en marknadsmässig premie för optionen sker beskattningen först om det uppkommer en vinst när de aktier som förvärvats genom optionen säljs. Huvudregeln är att vinsten beskattas som kapital, alltså med 25 eller 30 procent, säger Tomas Hecht.

För personer som äger sitt eget bolag finns ingen poäng att utfärda vare sig person- eller värdepappersoptioner. I alla fall om hen äger företaget till 100 procent.

– Däremot förekommer det att optioner utfärdas till personer som redan äger en mindre andel i bolaget. Då tecknar företaget en personaloption med dig som delägare. Då beskattas personaloptionen på samma sätt för dig som delägare som för en anställd, säger Tomas Hecht.

Kritiken mot skatten på personaloptioner har fått riksdag och regering att reagera. Just nu pågår en utredning om skattereglerna för personaloptioner och andra incitamentprogram.

Senast 15 mars 2016 ska utredningen lämnas över till regeringen.

– Sedan ska den ut på remiss, innan det kan bli en proposition. Så nya regler kan sannolikt träda i kraft tidigast 2017, om det nu blir någon förändring, säger utredaren Anders Bengtsson.

Anders Bengtssons uppdrag är tydligt. I direktivet står att utredningen ”ska analysera behovet av förändringar i skattereglerna för att förbättra reglerna och göra dem mer effektiva för att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företag”. Och också komma med ”förslag på förändringar av skattereglerna”.

Vilka förslag det är kan inte Anders Bengtsson säga än.

– Men allmänt gäller att skattelagstiftningen inte ska styra hur företagen väljer incitamentprogram. Det ska inte vara så att den som väljer en lösning betalar 70 procent i skatt och den som väljer en annan betalar 30 procent. Företagen ska i princip fritt kunna välja lösningar och ha likvärdig beskattning. Mot detta måste ställas att det kan behövas särskilda lösningar för vissa företag, säger Anders Bengtsson.

Fredrik Nejman

Så funkar personaloptioner

  1. Ger dig rätten att köpa aktier till ett visst värde vid en bestämd tidpunkt. Den anställda skattar först om den utnyttjar optionen. Den betalar inkomstskatt – runt 57 procent om du tjänar över brytpunkten – på mellanskillnaden mellan priset på aktien enligt optionsvillkoren och marknadsvärdet på aktien när optionen utnyttjas.
  2. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter på förmånsvärdet.
  3. Löper ofta över lång tid och kan inte överlåtas. Kräver att den anställda arbetar kvar i företaget hela tiden. Om man behåller aktierna när optionen har lösts ut och säljer dem många år senare med vinst beskattas den som kapital.

Så funkar värdepappersoptioner

  1. Räknas som värdepapper och förmånsbeskattas därför direkt. Värdetillväxten beskattas först då optionsinnehavaren säljer sina aktier, då som kapital (skattesats 30 procent). En värdepappersoption kan säljas vidare och har heller ingen koppling till fortsatt anställning.

Skatt på personaloptioner

LAND%
Italien72
Sverige68
Frankrike60
Storbritannien57
Danmark54
Nederländerna52
Spanien52
Tyskland47
Kina45
Singapore20
USA15
Hong Kong20

Källa: ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, 2014.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...