Innehåll

Resultat nr 2 2016

Utländska personaloptioner ska inte beskattas

Skatteverket har tagit ut svensk skatt på personaloptioner som tjänats in utomlands. Det går inte längre, efter två domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du jobbat utomlands perioder då du tjänat in din personaloption? Då vill du helst inte skatta för den i Sverige med en av världens högsta optionsskatter.

Och nu ska du inte behöva det heller. Så länge du är medborgare i ett EU-land. Det slår två domar i Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Två personer som tjänat in sin personaloption utomlands (Japan och Frankrike)flyttade till Sverige och företagets dotterbolag när det var dags för optionen att falla ut.

De fick betala svensk skatt.

Fel, menar Högsta förvaltningsdomstolen. Den som är så kallat begränsat skattskyldig i Sverige under tiden då optionen tjänas in ska inte skatta för den i Sverige. Det strider nämligen mot den fria rörligheten i EU.

– I första hand gäller domen för EU-medborgare som inte varit bosatta och skattat i Sverige och som flyttar hit, säger Katrin Norell, skattejurist på EY.

Svenskar som flyttar utomlands och tjänar in en personaloption och flyttar hem när den faller ut har sluppit att skatta i Sverige hela tiden.

– De kan undantas från beskattning i Sverige enligt den så kallade sexmånadersregeln. Regeln gör gällande att individer som arbetat utomlands i minst sex månader och som inte vistats i Sverige i mer än i genomsnitt sex dagar per månad kan undanta förmånerna från beskattning Sverige, förutsatt att förmånerna beskattas i arbetslandet, säger Katrin Norell.

Högsta förvaltningsdomstolen, 4 november 2015, 1480-15, Högsta förvaltningsdomstolen, 4 november 2015, 1483-15.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...