Innehåll

Resultat nr 2 2016

Företagsvärdering: Due diligence

  1. Due diligence betyder ungefär ”skälig/vederbörlig aktsamhet” och översätts ibland till företagsbesiktning på svenska. En due diligence görs ofta i samband med företagstransaktioner och i de flesta fall anlitar köparen en revisionsbyrå för genomförandet.
  2. Syftet är att säkerställa att säljarens uppgifter är korrekta samt att ge köparen underlag för ett tryggare beslut. Materialet kan även användas som stöd i avtalsförhandlingen. En genomförd due diligence innebär en trygghet för både köpare och säljare, och gör att man kan undvika obehagliga överraskningar och onödiga diskussioner efter att avtalet har ingåtts.
  3. En due diligence är en grundlig genomlysning av företaget som består av flera faser. Bland annat samlar man in nödvändiga dokument och avtal, genomför intervjuer på företaget och bearbetar informationen för att kunna sammanställa en rapport med risker, slutsatser och rekommendationer.
  4. Beroende på resultatet kan en due diligence leda till olika åtgärder. Transaktionen kan avbrytas om det har framkommit ett betydande fel som inte kan åtgärdas. Priset kan justeras om undersökningen visar saker som förändrar värdet på företaget. Om andra problem framkommer, som ska åtgärdas före överlåtelsen, kan särskilda avtalsvillkor skrivas i form av garantier från säljarens sida.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...