Innehåll

Resultat nr 3 2016

Den svenska masochisten

Nu närmar sig den tid då svenskarnas kontakter med skattemyndigheterna är som allra mest intensiv. Deklarationen ska in, vilket får en och annan puls att stiga.

Med ett skattetryck som ligger högt jämfört med övriga västvärlden finns viss grund för svenskarna att misstro Skatteverket. Ändå är det tvärtom. I mätning efter mätning hamnar Skatteverket i topp när man undersöker förtroendet för svenska myndigheter.

Förra året var Skatteverket den mest populära myndigheten av alla, med 69 procent som tyckte att den skötte sin uppgift bra, bara 5 procent dåligt. Den myndighet som ”snor våra pengar” är alltså mycket mer populär än den som ger oss pengar. Försäkringskassans verksamhet gillas bara av 34 procent, medan 38 procent är negativa till myndighetens arbete.*

”Don’t bite the hand that feeds you” tycks alltså inte kunna appliceras på svenskarnas förhållande till myndigheter. Möjligen tycks fler luta åt Mona Sahlins idiom ”det är häftigt att betala skatt”.

Eller så handlar det helt enkelt om förväntningar. Vi vet att Skatteverket vill åt våra pengar, och vi uppskattar den charm- och förenklingsoffensiv myndigheten genomgått för att förenkla livet för skattbasen.

Oavsett vad man tycker är det dags att deklarera. Läs mer på sidan 18 och framåt.

Trevlig läsning!

Lisa Bergman, chefredaktör

*SOM-institutet ”Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...