Innehåll

Resultat nr 3 2016

Deklaration: Under Skatteverkets lupp

Personalliggare vid byggen samt rot- och rutarbete är ett par av de områden som Skatteverket synar särskilt noggrant i år.

En nyhet som berör samtliga deklaranter är de höjda förseningsavgifterna.

För att arbeta mot fel och fusk väljer Skatteverket varje år ut några särskilda områden för myndighetens granskningar. I årets deklarationer kommer bland annat rot- och rutavdrag i vissa branscher att granskas särskilt.

Exempelvis kontrolleras enskilda näringsidkare inom jord- och skogsbruk.

– Vi ser en risk för dubbelavdrag, men här är lagreglerna tydliga; som privatperson med enskild näringsverksamhet får du inte både söka rot- och rutavdrag som privatperson, och sedan dra av kostnader och ingående moms i företaget, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Årets kontroll av rot- och rutavdrag kommer även att riktas mot arbete som utförs av närstående. Enligt reglerna får du inte rot- eller rutavdrag för arbete du eller någon närstående utför. Du får inte heller avdrag för arbete som din enskilda firma utför i din bostad eller som du köper av ett bolag om du eller en närstående gör jobbet.

Vidare fortsätter Skatteverket sin särskilda kontroll av fiber- och fönsterbranscherna.

Vid årsskiftet infördes krav på personalliggare i byggbranschen och under året ska Skatteverket syna hur de nya reglerna efterföljs. Det är byggherrens ansvar att personalliggaren sköts. En byggherre är enligt Skatteverket i regel beställaren, ”den som den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Det kan till exempel vara en enskild näringsidkare, aktiebolag, myndighet eller kommun.

Vidare kommer Skatteverket att specialgranska momsbedrägerier i handeln med fordon över landsgränser. Dessutom skärper myndigheten kontrollen av företag som utnyttjas för bedrägerier.

Annars är det inte så mycket skattemässiga förändringar i år.

– En nyhet är dock att förseningsavgifterna har höjts med 25 procent, efter att ha legat på samma nivå sedan 2003, berättar Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De nya förseningsavgifterna syns i tabellen här bredvid.

– En annan nyhet är att många företagare, det vill säga enskilda näringsidkare och delägare i aktie- och handelsbolag, får sitt slutskattebesked i september i stället för i december, säger Kay Kojer.

Det är förstås positivt för många, men det kan tilläggas att det samtidigt innebär att eventuell restskatt ska betalas tidigare än vad som varit fallet föregående år. Det kanske kommer som en överraskning för en del som räknat med längre tid för att få ihop till skatten.

Om Skatteverket fattar ett beslut om ändring i deklarationen så kommer numera slutskattebeskedet direkt tillsammans ändringsbeslutet, även för juridiska personer.

Vilka tips kan ni ge inför deklarationen?

– Deklarera elektroniskt! Framför allt bland enskilda näringsidkare är det väldigt många som deklarerar på papper – ofta helt i onödan. Att deklarera elektroniskt går ofta snabbare och minskar risken för fel eftersom de ingående balanserna redan är ifyllda. Andra fördelar är att du kan bifoga filer och se din skatteuträkning, säger Kay Kojer.

Josefin Svenberg

Nya förseningsavgifter

(kronor)Aktiebolag, ekonomiska föreningarÖvriga
Efter deklarationstidpunkten6.2501.250
Tre månader efter deklarationstidpunkten12.5002.500
Fem månader efter deklarationstidpunkten18.7503.750

Viktiga belopp

Här är nivåerna att ha koll på för beskattningsåret 2015

Prisbasbelopp, PBB: 44.500 kronor

Förhöjt prisbasbelopp: 45.400 kronor

Inkomstbasbelopp, IBB: 58.100 kronor

Brytpunkt 1 för statlig inkomstskatt (20 procent): 443.300 kronor

Brytpunkt 2 för statlig inkomstskatt (25 procent): 629.200 kronor

Maximal pensionsgrundande inkomst, PGI (8,07 IBB): 468.867 kronor

Maximal sjukpenninggrundande inkomst, SGI (7,5 PBB): 333.750 kronor

Maximal föräldrapenninggrundande inkomst (10 PBB): 445.000 kronor

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar (2,75 gånger IBB 2014): 156.475 kronor

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...