Innehåll

Resultat nr 4 2016

Ansvar på modet

Det är I ställningstagandet vi blir mänskliga, inte bara människor. Det ansvaret är vårt.” Så kunde man höra Herbert Tingsten tala – genom skådespelaren Robert Fux – i en rosad teatermonolog som sattes upp på Stockholms stadsteater häromåret. Det var en pjäs om vad det kan kosta en människa att ta sitt ansvar. Där iscensattes den legendariske chefredaktörens våndor inför beslutet att gå emot tidningens folkpartistiska ägare och politiska linje för att i stället förorda en röst på socialdemokraterna på grund av den tidens vattendelare, ATP-frågan, inför valet 1958.

Det talas mycket om ansvar i dag också. Diskussionen blir sällan så djup och allmängiltig som i pjäsen ”Ansvaret är vårt”. Mest varje dag vill folk vill veta vem som bär ansvar för sjunkande skolresultat, försenade tåg och läkemedelsskandaler. Slutsatsen brukar vara att det råder brist på ansvarstagande.

Vad man talar desto mindre om – trots att spelreglerna är tydliga – är vem som bär ansvar för vad i ett företag. För den som går in i ett företag som styrelseledamot, delägare eller vd är det därför av största vikt att känna till hur långt ansvaret för företagets ekonomiska förehavanden sträcker sig.

När Resultat fördjupade sig i ämnet trodde experten Anders Lagerstedt att antalet aktiebolaget ökar i takt med att enskilda firmor minskar på grund av ansvarsfrågan. ”Man tror inte att det är särskilt stort personligt ansvar i aktiebolag”. Det är förstås helt fel – det kan bli fråga om betalningsansvar, skadeståndsansvar och till och med straffansvar. Kort sagt: se till att du vet vad du ger dig in på.

Trevlig läsning!

Lisa Bergman, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...