Innehåll

Resultat nr 4 2016

Den ofrivilliga entreprenören

Arbetsgivarens dåliga affärssinne irriterade Helena Casserlöv-Kvist. Men hon insåg att problemet utgjorde en affärsmöjlighet och startade Meritmind som i dag har 300 anställda, stadig tillväxt och planer på internationell expansion.

Frustration är en känsla som inte ska underskattas, det vet Helena Casserlöv-Kvist. För henne var det till viss del den känslan som bidrog till att hon vågade starta eget för drygt femton år sedan.

– Jag hade aldrig haft en dröm om att bli entreprenör, jag trivdes bra som anställd. I mitt fall handlade det om att jag var frustrerad, nästan uppgiven, säger hon.

Under 1990-talet hade civilekonomen Helena Casserlöv-Kvist arbetat i flera år som controller och ekonomichef på ett stort teknikföretag när hon började som säljare på ett bemanningsföretag. Där stötte hon på problem.

– Premisserna när jag anställdes var att jag skulle få sälja in mer kvalificerade ekonomitjänster till våra kunder, men ganska snart förstod jag att det inte gick, för vi hade inte de resurserna. Det vi hade var ekonomiassistenter. Men det var den mer kvalificerade hjälpen som efterfrågades, säger hon.

Helena Casserlöv-Kvist började se ett mönster. På den tiden behövde många företag tillfällig bemanning inom ekonomiområdet, men rätt hjälp fanns inte. Vid flera tillfällen försökte hon lyfta den här frågan på bemanningsföretaget och föreslog att hon skulle bygga upp en ny avdelning för kvalificerad ekonomisk rådgivning, men responsen var mycket sval.

– Svaret jag fick var att jag inte var ensam om att ha idéer, säger hon.

Där och då såddes ett frö till hennes företagsidé. Ett år senare, efter en vända som vd på ett listat bolag, fattade hon beslutet.

– Bilden jag hade fått på bemanningsföretaget bekräftades i vd-rollen, där jag ställdes inför samma problem. Jag ville ta in en ekonomichef utifrån, men den hjälpen fanns inte, säger hon.

Året var 2000 när Helena Casserlöv-Kvist slutade på sitt jobb och bestämde sig för att satsa på sin affärsidé – att erbjuda kvalificerade ekonomitjänster till företag. Med företagsnamnet Meritmind ville hon förmedla kunskap och omtanke i ett.

– Jag har alltid haft ståndpunkten att det går att förena omtanke med bra affärer, säger hon.

Utan vare sig riskkapital, lån eller delägare började Helena Casserlöv-Kvist att bygga sitt företag från grunden. För att få allting att börja rulla valde hon att konsulta vid sidan om och att inte ta ut någon lön för att i ett tidigt skede kunna anställa medarbetare.

– Att ta lån kändes inte bra, jag hade jobbat på bank och visste hur det kunde gå. Och riskkapital är bra för mycket, men inte för konsultbolag, de växer inte tillräckligt snabbt. Sedan tror jag mycket på att lära sig att bygga lönsamhet på en gång. Jag minns att det tog några år innan jag fick en okej lön, men jag levde väldigt billigt under de där åren och det funkade bra trots att vi hade små barn då, säger hon.

Sett i backspegeln valde hon en smart strategi. Nu har det gått över femton år sedan starten och för varje år har företaget stärkt sina positioner. I dag har Meritmindkoncernen, som idag består av företagen Meritmind och Brightby, kontor i fem städer, över 300 anställda och ytterligare medarbetare på konsultbasis. Förutom uthyrning av personal, konsulttjänster, rekrytering och rådgivning erbjuder de nu även ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling.

Men även om företaget har växt stabilt har det funnits vissa utmaningar längs vägen.

– Jag minns framför allt att det var väldigt tufft år 2002. Det var blodbad på konsultbolagen och Ericsson sa upp halva ekonomskaran. Att klara sig igenom den tiden när vi var så pass nya var svårt. Men vi höll näsan över vattenytan, säger hon.

Ett annat kritiskt moment har varit att lotsa företaget genom olika tillväxtfaser.

– Att hantera den rådande verksamheten och samtidigt kunna ta nästa steg är svårt, säger hon.

Utmaningar till trots har Meritmindkoncernen haft avsevärda framgångar. Frågan är vilka egenskaper som gjort Helena Casserlöv-Kvist till en god ledare och lyckosam entreprenör. Hon funderar ett tag.

– Jag har en vision, en hyfsad helikoptersyn och gör vad jag kan för att vi ska leva varumärket ut i fingertopparna. Sedan kan jag vara väldigt jobbig och krävande. Om jag ser att någonting vi har gjort kunde ha gjorts ännu bättre så säger jag det. The devil is in the details, säger hon.

Hon tillägger att framgångarna i slutänden är ett gemensamt projekt som bygger på en företagskultur med bra värderingar som alla medarbetare delar.

– Grunden i våra värderingar är att vi är väldigt kommersiella och omtänksamma på samma gång. Man kan tro att detta inte är förenligt, men vi har visat att det är möjligt. Många medarbetare söker sig till oss just av den anledningen, säger hon.

En annan viktig nyckel, som hon gärna delar med sig av, är att aldrig låta tillväxten ske på bekostnad av kvalitet, lönsamhet och glädje.

– Tillväxt är oerhört viktigt, det ger dynamik i bolaget. Men de andra tre faktorerna är ännu viktigare. Livet är för kort för att inte ha roligt, det är viktigare än att växa, säger hon.

Nästa steg för Helena Casserlöv-Kvist och Meritmindkoncernen är, utöver att utveckla tjänsterna, att expandera geografiskt.

– Vi tittar på Norden och norra Europa men har inte bestämt ännu var vi går in. Men det känns roligt. Jag har velat hålla företaget väldigt nischat och på sikt kunna satsa internationellt. Det har varit en dröm ända sedan starten, säger hon.

Malin Letser

Helena Casserlöv-Kvist

Ålder: 49 år.

Bor: Vasastan i Stockholm.

Familj: Man och tre barn.

Fritid: Ganska begränsad. Jag har valt att prioritera barnen och jobbet. Men jag tränar regelbundet. Bland annat simmar jag en gång i veckan.

Otippat om Helena: Hon är väldigt bra på att fånga råttor med händerna. ”När vi bodde i hus och hade katt och en kattlucka var det allt som oftast en liten råtta nere i köket. Då hade jag speciella råttvantar och hittade en bra teknik för att fånga dem.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...