Innehåll

Resultat nr 5 2016

Kvalificerade andelar i gåva kan bli okvalificerade

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att kvalificerade andelar vid gåva kan förvandlas till okvalificerade.

Fåmansbolagsreglerna innebär att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade om ägaren eller en närstående till ägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de tidigare fem beskattningsåren. Skulle andelsägaren ge bort aktierna så kommer mottagaren att överta den tidigare ägarens utgångsläge när det gäller beräkning av det så kallade gränsbeloppet för det innevarande året. Det kallas kontinuitetsprincipen, och innebär även att mottagaren tar över den gamla ägarens sparade utdelningsutrymme.

Då skulle man kunna tro, att kontinuitetsprincipen också medför att statusen på andelarna hos den nya ägaren automatiskt är ”kvalificerade”. Ännu mer så eftersom reglerna som reglerar dödsfall uttryckligen anger att när en person med kvalificerade andelar dör så fortsätter andelarna att vara kvalificerade hos dödsboet, och delägare i dödsboet likställs med närstående.

Högsta förvaltningsdomstolen har dock slagit fast Skatterättsnämndens beslut från i höstas att så inte är fallet. I det aktuella fallet skulle en mamma överlåta andelar i ett företag till sina två söner. Ingen av dem var aktiva i företaget men mamman var närstående i egenskap av moster till en systerson som var aktiv i betydande omfattning. Hennes andelar i företaget var därför kvalificerade. Sönerna, däremot, var kusiner till den aktive och hamnade därför utanför närståendekretsen.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det i inkomstskattelagen inte finns någon generell bestämmelse om kontinuitet vid beskattningen vid benefika förvärv. Det lagrum bröderna hänvisat till avsåg, som Skatterättsnämnden konstaterat, frågan om skattemässig kontinuitet vid beräkning av kapitalvinst och kunde inte anses innefatta tillgångens skattemässiga karaktär. Det saknades alltså lagstöd för att behandla de överlåtna aktierna som kvalificerade andelar hos bröderna på den grunden att de varit det hos givaren. HFD fastställde därmed förhandsbeskedet.

Högsta förvaltningsdomstolen, 1 mars 2016, 6020-15.

Lisa Bergman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...