Resultat nr 5 2016

Elva dyra fällor i momsredovisningen

En del är stora andra är små. Men oavsett storlek så kostar fel i redovisningen både pengar och tid för företaget.

Skatteexperten Niclas Lindgren listar vanliga fel och fällor i redovisningen.

1. Skadestånd och försäkringsersättning

Skadestånd eller ersättning från en försäkring räknas inte som omsättning. Därför ska inte heller moms redovisas. Mottagarens momsstatus styr storleken på skadeståndet eller försäkringsersättningen.

Om någon till exempel har sönder en dator på ett momspliktigt företag uppstår en kostnad som skadeståndet eller försäkringsersättningen kompensera. Eftersom det momspliktiga företaget har avdragsrätt utgörs kostanden av priset för en ny dator exklusive moms. En dator värd 12.500 kronor betyder därför 10.000 kronor i skadestånd. Om någon förstör en annan privatpersons dator utgör momsen en del av kostanden och skadeståndet eller försäkringsersättningen uppgår då till 12.500 kronor.

2. Förmedling i annans namn och vidareförsäljning

Det här är ett snårigt område där avtalet mellan parterna styr bedömningen. En förmedlare måste först och främst veta i vilken egenskap man agerar. Vid vidareförsäljning ses det som två transaktioner och förmedlaren kan bli skyldig att redovisa moms på hela priset medan den som förmedlar i annans namn bara redovisar moms på förmedlingsprovisionen.

Det kan därför också bli olika belopp och olika skattesatser om man gör affärer med andra länder. Detta har varit bekymmersamt för företag som säljer mobilapplikationer, appar, i flera länder.

– Därför är det viktigt att hålla reda på i vilken roll man agerar och vad det ger för skyldigheter momsmässigt, säger Niclas Lindgren.

3. Internationell handel

– Här gäller det att ha koll på momsen. Det är snårigt om det är mer än två länder inblandade. Mitt råd är att ta hjälp om man känner sig det minsta osäker, säger Niclas Lindgren.

4. Justering av ersättning

Grunden för att betala moms är att det föreligger en omsättning. Lite förenklat är det när en vara levereras eller en tjänst tillhandahålls mot någon form av ersättning. Den slutliga totala ersättningen blir föremål för moms.

– En justering av priset i efterhand påverkar normalt sett momsen, men det finns undantag. Det är lätt att glömma, säger Niclas Lindgren.

5. Koncerntransaktioner

En del begår misstaget att tro att det går att kvitta transaktioner mellan olika koncernbolag utan momskonsekvens. I stället ska koncernbolag fakturera mellan varandra som till vilket annat bolag som helst.

6. Bokföring av förskott

Det är kontantmetoden som gäller vid momsredovisningen. Det betyder att utgående moms redovisas i den period säljaren tar emot betalning från köparen. Ingående moms redovisas i perioden när köparen betalar till säljaren. Vanliga typer av förskottsbetalningar gäller hyra av lokaler, datorer/skrivare, blommor och maskiner.

– Det här är något Skatteverket gärna tittar på, säger Niclas Lindgren.

7. Moms och avdrag på tjänstebilen

Moms på bilar är lätt för Skatteverket att kontrollera och därför bör man ha koll på de grundläggande reglerna: Bilinköpet är avdragsgillt om bilen ska användas till: yrkesmässig persontransport, transport av avlidna, återförsäljning, uthyrning och körkortsutbildning.

Hela momsen på driftskostnaderna går att dra av om bilen räknas som ett inventarium eller hyrs in. Uppfylls inte de kraven gäller allmänna avdragsregler.

Leasingmoms

Halva momsen på bilhyran/leasingen är avdragsgill under förutsättning att man klarar grundkravet – att bilen används minst 100 mil om året i verksamheten.

Körjournal

Glöm inte att löpande föra en noggrann körjournal för att kunna styrka att bilen verkligen används i tjänsten. Annars blir det förmånsbeskattning.

Avdrag på självfaktura

Du kan få avdragsrätt för momsen på en så kallad självfaktura (köparen ställer ut faktura för säljarens räkning). Förutom de allmänna fakturakraven krävs att samtliga krav är uppfyllda – annars kan köparen förlora sin avdragsrätt.

  1. Avtalet träffats i förväg mellan säljare och köpare.
  2. Rutiner finns för hur säljaren kan godkänna varje faktura.
  3. Fakturan måste kallas självfaktura.

8. Moms vid lokalhyra

Det finns olika sätt att hantera momsen när man hyr ut en lokal. Huvudregeln är att utgående moms inte tas ut och att ingående moms inte är avdragsgill. Men genom att under vissa förutsättningar debitera moms blir man frivilligt skattskyldig och får då rätt att dra av ingående moms. Tidigare krävde frivilligheten en särskild ansökan och beslut, men så är det inte längre. Dock finns ett undantag: Vid ny- eller tillbyggnad måste man både ansöka och invänta beslut innan ingående moms kan dras av.

9. Felaktigt debiterad moms

Att ha fel momssats på fakturan är inte ett ovanligt fel. Grundregeln är att man ska betala och redovisa momsen från den första fakturan, trots att den är fel. Först därefter ska man skicka en kreditfaktura för att göra rätt. Justering av en uppkommen felaktighet ska som regel ske i den perioden felet begicks och inte när det anmäldes. Det är den så kallade fakturametoden som gäller sedan 2008.

10. Kundförluster

Har du fakturerat och bokfört din utgående moms? Men inte fått några pengar? I så fall kan du sätta ned den tidigare redovisade momsen. Men bara om det är en så kallad konstaterad kundförlust. Om betalningen kommer in långt senare ska du redovisa den utgående momsen bara på den grunden. Om det är en fordran som parterna tvistar om går det inte att sätta ned den utgående momsen.

– Kundförluster är ett snårigt område och det görs många fel. Därför utreder Skatteverket ofta detta, säger Niclas Lindgren.

11. Representationsavdrag

Det här är ett område Skatteverket ofta granskar – och där fel ofta upptäcks. Det viktigaste är att veta att avdragsrätten är 90 kronor per person och tillfälle vid inkomstbeskattning. Och att komma ihåg att momsen i vissa fall kan beräknas på 300 kronor, vilket kan betyda 36 kronors momsavdrag (12 procent).

– Men då måste det verkligen vara ett representationstillfälle, som att man träffar en ny kund eller upprätthåller en befintlig affärsrelation, säger Niclas Lindgren.

Fredrik Nejman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...