Resultat nr 5 2016

Generationsskifte: 9 steg till ett lyckat ägar- eller generationsskifte

1. Planering

Var ute i god tid – det är mycket som ska förberedas och tas i beaktande inför ett ägar- eller generationsskifte. I familjeföretag är det viktigt att involvera hela familjen i diskussionerna, så att alla får säga sin mening. Ett väl planerat och förankrat beslut lägger grunden för ett bra skifte.

2. Ta hjälp

Frågorna kring ägar- och generationsskiften är ofta komplicerade, både juridiskt och skattemässigt. En extern rådgivare kan både förklara dessa frågor, och göra en bra plan för övertagandeprocessen, och bidrar ofta till att den interna diskussionen blir mer konstruktiv och strukturerad.

3. Värdering

En företagsvärdering av en oberoende part är bra att göra om det finns flera partners i bolaget eller om flera syskon ska ta över. Det finns flera olika värderingsmetoder (läs mer i Resultat nr 2.2016). För familjeföretag råder ofta speciella omständigheter och en enklare värdering kan räcka.

4. Tänk efter före

Hur ska den äldre generationen få pengar över till åren som pensionärer? Och hur pass involverade i verksamheten ska de vara efter generationsskiftet? Diskutera och fatta gemensamma beslut i dessa frågor för att få ett skifte där alla känner sig nöjda och trygga inför framtiden.

5. Kunskapsöverföring

Den eller de som ska ta över företaget behöver ha lämplig utbildning och erfarenhet. Inför ett generationsskifte kan ni exempelvis sätta upp ett internt traineeprogram för att den yngre generationen ska lära känna företagets olika delar och bygga relationer innan övertagandet.

6. Rättvisa

Familjerätten är viktig vid ett generationsskifte. Till exempel bör syskon som inte övertar ägarandelar kompenseras genom större arv i testamentet eller liknande. Om flera syskon övertar ägandet, men alla inte är verksamma i företaget, kan det vara läge att diskutera hur stora respektive ägarandelar ska vara.

7. Dokumentation

Avtal och dokumentation vid en extern försäljning är mycket grundliga, bland annat eftersom man ofta gör en due diligence. Detaljerade avtal är inte lika vanligt vid överlåtelser inom familjer, men bra dokumentation är viktigt om företaget exempelvis säljs externt i framtiden eller om konflikter skulle uppstå.

8. Överlåtelseform

Vid ett generationsskifte måste ni bestämma om överlåtelsen ska ske genom gåva, köp eller en kombination av dessa två. Vilket alternativ som är mest gynnsamt ur ett skattemässigt perspektiv skiljer sig från fall till fall. Ta hjälp av en extern rådgivare för att säkerställa att samtliga faktorer vägs in.

9. Meddela ändringar

Kom ihåg att anmäla alla ändringar till berörda myndigheter. Ändringar i styrelsen meddelas till Bolagsverket och ändringar gällande delägare ska meddelas till Skatteverket. Kom även ihåg att ändra särskilda skatteadresser eller besöksadresser om dessa blir inaktuella när aktierna överlåts.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...