Resultat nr 6 2016

Kontrollbalansräkning: Hur står det till med företagets ekonomi?

Att upprätta en kontrollbalansräkning kan vara viktigt för både företagets och din privata ekonomi.

Vad skiljer egentligen en kontrollbalansräkning från ett vanligt bokslut. Och vad händer om den inte upprättas i tid? Resultat reder ut alla oklarheter kring kontrollbalansräkningar.

1 till 2 månader

Styrelsen ska genast upprätta kontrollbalansräkning så snart det finns skäl att anta att bolaget har kapitalbrist. Enligt förarbetena har styrelsen en till två månader på sig för att upprätta själva kontrollbalansräkningen. Tidpunkten för när ”det funnits skäl att anta” bör inte hamna långt efter den tidpunkt då kapitalbristen faktiskt uppstod. Bolagets styrelse är nämligen alltid ansvarig för att löpande hålla sig informerad om bolagets ställning.

Låg ribba

Kapitalbristen ska beräknas enligt de ”snällare” reglerna som gäller för kontrollbalansräkningen. Om det finns skäl att anta att kontrollbalansräkningen skulle utvisa att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska det upprättas en kontrollbalansräkning. Om man vet att det finns övervärden i bolaget behöver man inte upprätta kontrollbalansräkning, men då är rekommendationen att man noterar den bedömningen i styrelseprotokollet.

8

Så många månader har bolaget på sig att, efter kontrollstämman, återställa aktiekapitalet.

Personligt betalningsansvar – nej tack!

Om en kontrollbalansräkning inte är upprättad för tiden då den borde ha varit upprättad kan styrelsens ledamöter bli personligt betalningsansvariga, exempelvis om företaget går i konkurs. Så, var noga med siffrorna!

Styrelseledamöternas personliga betalningsansvar gäller om något av följande uppfylls:

01 Kontrollbalansräkning inte har upprättats av styrelsen.

02 Styrelsen inte har låtit revisorerna granska kontrollbalansräkningen.

03 Styrelsen har låtit bli att kalla till en första kontrollstämma.

04 Styrelsen har struntat i att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska försättas i likvidation när sådan plikt föreligger.

Källa: 25 kap 18 § aktiebolagslagen, ABL.

24.999 Kronor i aktiekapital

Här går gränsen för när en kontrollbalansräkning måste upprättas för ett nystartat aktiebolag med 50.000 kronor i insatt aktiekapital. Skiljelinjen går alltså vid mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Kapitalbrist = krav på kontrollbalansräkning

Om det finns skäl att tro att ett bolags kapital understiger hälften av det registrerade kapitalet måste styrelsen omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Detta enligt reglerna i aktiebolagslagen, kapitel 25.

Kontrollbalansräkning = nulägesrapport

Skillnaden mellan ett vanligt bokslut och en kontrollbalansräkning är att man i den senare tar upp bolagets tillgångar och skulder till de belopp som man faktiskt skulle värdera dem till i dag. Om ditt bolag exempelvis äger en fastighet har du rätt att ta upp den som en tillgång till sitt marknadsvärde i stället för till anskaffningsvärdet. Detta gör att din kontrollbalansräkning bara kan bli bättre än ett vanligt bokslut!

Kontrollbalansräkning ? konkurs

Att en kontrollbalansräkning måste upprättas måste inte betyda att ett företag är på väg att gå i konkurs, det kan lika gärna indikera att företaget är nystartat och därför saknar tillräckligt med intäkter. För många nystartade bolag innebär starten kostnader som inte betalar sig direkt.

Malin Letser

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%