Innehåll

Resultat nr 6 2016

Ombildning till aktiebolag: Dags att växla upp?

”Aktiebolag är säkrare, bättre skattemässigt och har högre status.” Eller?

För den som funderar på att ombilda enskilda firman till aktiebolag är det många frågor som ska besvaras innan man vet vad som är bäst.

Har din enskilda firma vuxit sig så stor att det finns skattemässiga fördelar att ombilda till aktiebolag? Kanske funderar du på att ta in delägare eller anställa fler i verksamheten? Oavsett varför en ombildning aktualiseras, är det viktig att fundera igenom för- och nackdelar för att ta reda på om du och företaget verkligen skulle vinna på det.

Det begränsade personliga ansvaret är en av de främsta fördelarna som brukar nämnas vid en ombildning till aktiebolag. I en enskild firma finns inte någon tydlig gräns mellan din och företagets ekonomi, vilket innebär att du personligen ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal. Om en kund inte betalar en faktura är det din privatekonomi som drabbas och om företaget dras in i en rättslig tvist blir du som privatperson part i domstolsprocessen.

Att det inte finns någon gräns mellan din privata och företagets ekonomi betyder samtidigt att du kan låna pengar från företaget, vilket många ser som en fördel. I ett aktiebolag är detta strikt förbjudet enligt lag.

Skiljelinjen mellan aktiebolaget och dig som ägare har å andra sidan andra fördelar, förutsatt att aktiebolagslagens regler följs. Du riskerar som regel bara det satsade kapitalet om minst 50.000 kronor och kan inte bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets skulder. Som styrelseledamot eller vd finns dock situationer där betalningsansvar kan uppstå, till exempel om aktiebolaget inte betalar sina skatter. Läs mer om ansvarsfrågan i Resultat nr 4/2016.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...