Innehåll

Resultat nr 6 2016

Ombildning till aktiebolag: ”Ibland finns det skatt att spara, ibland inte.”

Stefan Asklöf på Deloitte i Stockholm och Roger Zinders på Zinders Skatt i Örebro är båda auktoriserade skatterådgivare. De är även lärare på FAR:s kurser som går på djupet i frågor som rör ombildning. Här delar de med sig av sina bästa tips.

Vilka brukar vara de vanligaste anledningarna till att man vill ombilda?

– Ofta är det av skattemässiga skäl. Rörelsen växer, omsättningen och lönsamheten ökar, du får ett högt resultat och märker att det blir ganska hög skatt på det resultatet, säger Stefan.

– Ett annat vanligt skäl till att enskilda näringsidkare börjar fundera på ombildning är omvärldens påverkan. Både i media och bland företagarna själva pratas det mycket om aktiebolag, 3:12-reglerna och gränsbelopp, medan det är betydligt mindre fokus på enskilda firmor. Många kommer därför till oss skatterådgivare för att de har hört att skatten blir mycket lägre med ett aktiebolag. Då kan vi titta på just deras verksamhet – ibland finns det skatt att spara, ibland inte, säger Roger.

När är det läge att ombilda ur ett skattemässigt perspektiv?

– Vissa säger att det är dags att ombilda när omsättningen i den enskilda firman har nått en viss nivå, exempelvis en miljon, men vi två har en annan syn på det.

Hur då?

– Utgå från ditt resultat och den nedre brytpunkten (443.200 kronor för inkomståret 2016) för när du måste börja betala statlig inkomstskatt på 20 procent. Med en enskild firma kan du jämna ut resultatet genom att flytta överskott från goda år till sämre år, till exempel genom periodiseringsfond och expansionsfond. Om du trots detta hamnat över brytpunkten flera år i rad – ja, då är det dags att ombilda till aktiebolag ur ett skattemässigt perspektiv, säger Stefan.

Finns det några andra riktlinjer?

– Ja, det här brukar ske när du har haft ett uthålligt rörelseresultat på över cirka 600.000 kronor per år. Om du först kan räntefördela bort några tusenlappar och sedan gör schablonavdraget för egenavgifter på 25 procent hamnar du omkring nedre brytpunkten på 443.200 kronor. Detta gäller dock endast om den enskilda firman är din enda sysselsättning. Om du samtidigt har en annan förvärvsinkomst, till exempel lön eller pension, hamnar du betydligt lättare över brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger Roger.

Finns det någon särskilt tid på året då det är är lämpligast att ombilda?

– Det går naturligtvis att göra när som helst under året, men av praktiska skäl är det klokt att göra det vid årsskiftet. Då måste du ändå göra ett bokslut i den enskilda firman och sparar en slant i redovisningskostnader, avslutar Roger.

Josefin Svenberg

Stefan och Roger tipsar

  1. Frågor som rör ombildning är relativt komplicerade och om något går fel kan det bli mycket kostsamt. Därför är det bra att ta hjälp av en expert.
  2. När du lämnar din sista deklaration för den enskilda firman är det bra att förklara för Skatteverket att en ombildning skett, förslagsvis under ”Övriga upplysningar”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...