Innehåll

Resultat nr 7 2016

Din kunskapande kompis

Jag heter Charlotta Marténg och är ny chefredaktör för Resultat. Min ambition är att tidningen ska bli din ”kunskapande kompis” som hjälper dig att ha koll på det senaste, vet vilka frågor du behöver känna till för att utveckla ditt företag på bästa sätt och dessutom fungera som en länk mellan dig och din revisor eller redovisningskonsult.

I det här numret kan du bland annat läsa om hur den nya momslagstiftningen kan komma att påverka fastighetsbegreppet och om var gränsen går för vilka anställningsförmåner som är skattepliktiga och vilka som är avdragsgilla. Vi lägger också fokus på hållbarhetsredovisning. De största företagen måste börja hållbarhetsrapportera från december, men allt fler mindre företag har insett affärsnyttan och börjat hållbarhetsredovisa på frivillig basis. Hållbarhetsredovisning är en investering, inte en kostnad, menar de.

Du möter också Rosie Linder som valde att förverkliga sin dröm att starta eget före 50. Hon lämnade tryggheten i ett välbetalt jobb och gav sig in i spelutvecklingsbranschen.

Vi på redaktionen strävar efter att göra en tidning som är både angelägen och aktuell och du som läsare får gärna hjälpa oss i det arbetet. Har du synpunkter eller idéer om vad vi bör skriva om – hör av dig till mig!

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...