Resultat nr 7 2016

Förmåner & representation: Var går gränsen?

Det är inte alldeles enkelt att avgöra vilken anställningsförmån som är skattepliktig. Men snobbstämpel på sporten kan vara en varningsklocka. Dans, sjukvård och gymkort är skattefritt. Ridning, segling och golf är skattepliktiga anställningsförmåner.

Huvudregeln

Huvudregeln är att alla förmåner som utgått för tjänsten i princip utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Skattefria förmåner är under vissa förutsättningar undantagna från skatt. Värderingen ska ske utifrån marknadsvärdet, eller utifrån schabloner, som till exempel när det gäller bil- och kostförmån.

Några godkända friskvårdsaktiviteter

Gymkort

Minigolf

Klättring på klättervägg

Meditation/mental träning/mindfulness som stresshantering

Bowling

Vattenpolo

Dans

Lagidrotter

Massage

Tai chi

Akupunktur

Zonterapi

Kostrådgivning

Nikotinavvänjning (ej produkter)

Några icke godkända friskvårdsaktiviteter

Personlig tränare

Golf *

Bergsklättring

Coachingsamtal – oavsett fysisk/mentalt välbefinnande

Rodd

Segling

Ridsport

Utförsåkning skidor/snowboard

Vattenskidåkning

Motorsport

Sportdykning

Surfning

* Ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden öppnar för att golfspel på pay and playbana skulle kunna vara godkänd friskvårdsaktivitet.

Utbildning/studie- och konferensresor

För skattefrihet krävs:

 1. Att utbildningen är till nytta för arbetsgivaren i dennes verksamhet.
 2. Sex timmar per dag alternativt 30 timmar på en vecka, jämnt fördelat.
 3. Ej för stort inslag av rekreation och nöje.
 4. Dokumentera arbetsrelaterade aktiviteter.
 5. Skattekonsekvenser om resan är en studieresa: Skattefritt för de anställda.
 6. Skattekonsekvenser om resan är en nöjesresa: Skattepliktig förmån för de anställda.
 7. En proportionering kan göras mellan skattefri och skattepliktig del av resa.

Kostförmån

Utgifter för mat är typiskt sett en privat levnadskostnad. Om maten bekostas av arbetsgivaren är det en skattepliktig förmån.

20152016
Frukost, lunch och middag215220
Lunch eller middag8688
Frukost4344

Mobil, platta, dator

För elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift (mobiltelefon, dator, läsplatta med mera) gäller enligt Skatteverket (ställningstagande från 9 juli 2014, dnr: 131 555207-13/111) att det på arbetsplatsen är skattefritt att använda utrustningen såväl privat som i tjänsten (abonnemang där det ej går att särskilja privat användning – en separat bedömning per enhet).

För skattefrihet utanför arbetsplatsen krävs:

 1. Av ”väsentlig betydelse” för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 2. Svår att ”särskilja från nyttan” i anställningen.
 3. Förmånen av ”begränsat värde” för den anställde.

Personalvårdsförmåner

För att vara avdragsgill ska personalvården syfta till att skapa god arbetsmiljö och trivsel på arbetet. Det finns fler krav.

 1. Ej ersättning för utfört arbete.
 2. Ej utbytbart mot kontanter.
 3. Normalt tillhandahållas på arbetsplatsen.
 4. Rikta sig till hela personalen.
 5. Enklare åtgärder av mindre värde.
 6. Ej utformat som något slags kupongsystem.
 7. Även uppdragstagare kan erhålla en personalförmån.

Arbetsredskap

För att förmånen att använda ett arbetsredskap för privat bruk ska vara skattefri för den anställda krävs att:

 1. Varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för tjänsten.
 2. Förmånen har ett begränsat värde för den anställde.
 3. Förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.
 4. Arbetsgivaren betalar varan/tjänsten direkt.

Några exempel:

Arbetskläder/uniform, bredband, tidningar, TV-avgift.

Skattefritt

Förmåner som under vissa förutsättningar är skattefria:

Fri försäkring under tjänsteresa

Arbetsredskap

Arbetskläder och fri uniform

Personalvårdsförmåner

Personalrabatter

Gåvor till anställda

Utbildning

Privatfinansierad hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård utomlands

Läkemedel vid vård utomlands

Vaccination

Företagshälsovård

Rehabilitering

Tandvård

Grupplivförsäkring

Gruppsjukförsäkring

Fri resa i vissa fall

Fri kost i vissa fall

Exempel på skattepliktiga förmåner

 1. Bostadsförmån – Bostadsförmån värderas enligt schablon vid underlag för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter, exempel Stor – Stockholm: 97 kr/kvm/mån.
 2. Bilförmån – värderas enligt schablon både som underlag för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt vid den anställdes inkomsttaxering.
 3. Hushållstjänster – skattepliktig förmån för den anställde. Det finns möjlighet till skattereduktion på RUT-tjänster.

Malin Letser

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%