Innehåll

Resultat nr 7 2016

Hållbarhetsredovisning: En ny möjlighet att berätta om bra saker vi alltid gjort

Lidl vet att bristande transparens har ett pris. Med hållbarhetsredovisningen fick livsmedelskedjan ett verktyg för att kommunicera sin resurssnåla affärsmodell på ett trovärdigt sätt.

Livsmedelskedjan Lidl tillhör den lilla gruppen privatägda bolag som på frivillig basis valt att ha en granskad hållbarhetsredovisning.

– När vi etablerade oss i Sverige fick vi till en början en del problem på grund av företagets bristande transparens. Hållbarhetsredovisningen blev för oss ett sätt att visa att vi inte har någonting att dölja, säger Martin Kauffner, ekonomidirektör på Lidl.

Varumärket och butikskonceptet Lidl grundades i Tyskland 1973. 30 år senare öppnade lågpriskedjan sina första butiker i Sverige. Det var inte kärlek vid första ögonkastet. Den svenska marknaden förväntade sig mer insyn och transparens än vad företaget var vant vid. Tyska Lidl, som ägs av en stiftelse, hade inte samma tradition av att kommunicera offentligt.

– Vi hade vissa fördomar som vi brottades med på grund av att vi som företag inte var så öppna och transparenta som vi borde ha varit. Det blev tydligt när vi kom till Sverige där det finns en helt annan öppenhetskultur, säger Martin Kauffner.

Att hushålla med resurser och effektivisera alla led i affären är en självklarhet för ett lågprisföretag som Lidl. För tre och ett halvt år sedan bestämde sig företaget för att börja arbeta mer strukturerat med hållbarhet.

Katarina Rosenqvist, med en bakgrund inom bland annat Fairtrade, anställdes som hållbarhetschef.

– Vi har aldrig slösat med resurser, då hade vi inte kunnat hålla så låga priser. När man sparar, lägger man till exempel ett lock på frysen. På så sätt har hållbarhet alltid varit en del av vår verksamhet, även om vi kanske inte använt det ordet, säger Martin Kauffner.

Katarina Rosenqvist fyller i:

– Den effektiva logistiken och de energisnåla butikerna hade funnits på plats sedan länge. Det som behövde utvecklas när jag kom in i företaget var framför allt sortimentet. Samtidigt som vi inledde vår stora satsning på ett ekologiskt och etiskt sortiment såg vi att ett bra, konkret och trovärdigt sätt att beskriva detta skulle vara i form av en hållbarhetsredovisning.

Många av nyckeltalen som redovisas i hållbarhetsredovisningen fanns redan på plats och användes i den interna styrningen.

– Hållbarhetsredovisningen visar på samma sätt som årsredovisningen hur långt vi har kommit och var vi står. Nyckeltalen behövs för att vi ska kunna förbättra oss, det gäller även hållbarhet. För att hållbarhetsrapporten skulle bli bra var samarbetet mellan Katarina och mig redan i ett tidigt skede av processen väldigt värdefullt, säger Martin Kauffner.

Rakel Lennartsson

Lidl

Grundades: 1973.

I Sverige sedan: 2003.

Hållbarhetsredovisar: sedan 2013.

Väntade vinster med hållbarhetsredovisningen:

  1. Positiv respons från framför allt intressenter och opinionsbildare.
  2. Bygger intern stolthet.

Oväntade vinster med hållbarhetsredovisningen:

  1. Bra verktyg för samtal med kommuner i samband med expansion och nyetablering.
  2. Fantastiskt bra employer branding, nästan alla som söker jobb hos oss hänvisar till hållbarhetsredovisningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...