Innehåll

Resultat nr 7 2016

Hållbarhetsredovisning: ”Konsumenterna kräver att företagen ska arbeta med det här”

Inte ens den nya lagen, som gäller för större företag, kräver att hållbarhetsredoviningen är granskad. Men många företag ser den oberoende kvalitetskontrollen som en trygghet att luta sig mot i kommunikationen med kunder och leverantörer.

Granskningen AV hållbarhetsinformation följer en egen standard, men när den samordnas med den finansiella revisionen effektiviseras arbetet för båda parter. I exemplet Lidl har samarbetet mellan företagets revisor och specialistrevisor fungerat väl.

Precis som när det gäller den finansiella revisionen påbörjas verifieringsprocessen av hållbarhetsredovisningen redan innan den är färdigställd. I Sverige rekommenderar standarden för granskning av hållbarhetsinformation att en specialistrevisor assisterar den finansiella revisorn vid granskningen.

– Det bästa är om jag kan vara med redan vid planeringen av revisionsuppdraget, säger Charlotte Söderlund, specialistrevisor på EY.

Planeringen och riskbedömningen görs på motsvarande sätt som i en vanlig revision, och vissa granskningsåtgärder är överlappande.

– Det är viktigt att man som hållbarhetspecialist också förstår det finansiella perspektivet. Exempelvis kan man inte göra en helt avvikande riskbedömning i hållbarhetsredovisningen, säger Charlotte Söderlund.

Det är också viktigt att kontrollera att informationen är konsistent i alla delar av Lidls redovisning. Där specialisten Charlotte Söderlund tittar på energiförbrukningen i kilowatt, tittar revisor Åsa Lundvall på kostnaden för energi.

– Dessa siffror måste ju stämma överens så att kostnaden speglar den förbrukning som faktiskt skett och vice versa, säger Åsa Lundvall.

Hon framhåller att granskningen av hållbarhetsredovisningen också fördjupar den ordinarie revisionen:

– Inköpsprocessen är ett klassiskt exempel. I den finansiella revisionen tittar vi på att prissättningen är rätt, att varulagret stämmer och att fakturorna är korrekta. När man bygger in hållbarhetsperspektivet måste man titta på andra faktorer i leverantörskedjan.

Som revisor i många stora detaljhandelsföretag vet hon att konsumenterna förväntar sig att företagen har koll på sina underleverantörer.

– Konsumenterna kräver att företagen ska arbeta med det här och redovisa sitt arbete, säger Åsa Lundvall.

Rakel Lennartsson

Hållbarhetsredovisning

Ett företags redovisning av sin påverkan på miljö, sociala villkor och andar faktorer i det omgivande samhället. Kan ske enligt olika standarder varav GRI (Global Reporting Initiative) är den vanligaste.

Separat, samtryckt eller integrerad?

Hållbarhetsredovisningar kan tryckas separat, som en del av den vanliga årsredovisningen eller integrerad i den finansiella redovisningen.

Revisorns standarder för olika bestyrkanden på hållbarhetsområdet:

  1. RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning – basen för granskning av hållbarhetsredovisning, till exempel upprättad i enlighet med GRI.
  2. RevR 10 Revisorns granskning av förvaltningsberättelsen – standard utvecklad för granskning av förvaltningsberättelser. Kan används när hållbarhetsinformationen ligger i en förvaltningsberättelse.
  3. RevU 5 Revisorns beaktande av icke-finansiella upplysningar vid granskning av årsredovisningen – utvecklades av FAR i samband med införandet av krav på redovisning av miljö-och personalrelaterade i förvaltningsberättelsen. Det är detta krav som nu har skärpts och lett till lagkrav på obligatorisk hållbarhetsrapport för större företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...