Innehåll

Resultat nr 8 2016

Vågar vi se oss själva i spegeln?

Korruption? Mutor? Nej, inte i Sverige. Det är i alla fall vad vår självbild säger. Men kanske är det dags att tänka om. I Sverige har till och med fängelser byggts för mutpengar.

I undersökningar om hur utbredd korruptionen är, ligger Sverige bra till jämfört med andra länder. Och när svenskarna själva får svara på hur de uppfattar förekomsten av mutor och korruption skattar de Sverige som ett land där korruption inte är något stort problem. Samtidigt visar en genomgång av domar samt intervjuer med forskare, åklagare och polis en annan bild av vårt samhälle. Ett samhälle där mutor faktiskt förekommer, på både hög och låg nivå.

Men var går gränsen egentligen? Läs om byggföretaget Veidekke som tog krafttag mot korruptionen, och ta del av expertens tips för att hålla sig på rätt sida lagen.

Läs mer om regeringens förslag till budget för 2017, vad som krävs för att självständighetsrekvisitet ska vara uppfyllt enligt inkomstskattelagen och om att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen öppnar för ägarsuccession utan negativa skattekonsekvenser.

I det här numret möter du också Tin Gumuns, fäbodkullan som blev rikskändis i sin kamp mot Skatteverket. Hennes ärlighet drog in henne i en flerårig strid med myndigheten, och hon talar om en ”folkets seger” när hon till slut fick rätt mot Skatteverket.

Trevlig läsning!

Charlotta Marténg, chefredaktör

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...