Resultat nr 8 2016

Budgetpropositionen 2017

Resultat listar några av förslagen som kan påverka dig.

Månadsrapportering på individnivå

Uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag bör lämnas månadsvis till Skatteverket, och uppgifterna bör lämnas i en arbetsgivardeklaration i stället för en kontrolluppgift. Förslaget avses införas stegvis från 1 juli 2018.

25 %–12 %

Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror och hushållslinne föreslås sänkas från 25 till 12 procent.

RUT får sällskap av REP

Regelverket för RUT-avdrag breddas. Tanken är att det ska bli möjligt att göra RUT-avdrag för reparation och underhåll av vitvaror i hemmet, så kallat REP-avdrag.

Ändrade regler för kapitalvinst vid försäljning av privatbostad

Regeringen vill ändra reglerna för kapitalvinst vid försäljning av privatbostad. I budgeten föreslås att taket för uppskovsbeloppet slopas under en fyraårsperiod och beräkningen av dess storlek vid förvärv av billigare bostad ändras. Reglerna gäller alla avyttringar från och med 21 juni 2016.

Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag

Med målsättning att öka sysselsättningen föreslår regeringen sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer ytterligare en person. Sänkningen gäller under den nyanställdes första tolv månader, och innebär att i stället för att betala alla socialavgifter och löneavgift om 31,42 procent ska endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent betalas på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Förändringen är temporär och gäller 2017–2021.

Avdragsrätten för representationsutgifter slopas delvis ...

Kostnaderna för representation påverkas då avdragsrätten för representation vid måltider, och annan förtäring, föreslås slopas. Däremot föreslås att rätten till avdrag för enklare förtäring av mindre värde ska finnas kvar.

Definition av beskattningsår för vissa punktskatter

Syftet med förslaget är att bland annat tydliggöra inom vilken tid ett beslut om återbetalning eller kompensation för punktskatter kan omprövas eller överklagas, och vad som avses med beskattningsår för dessa beslut.

Enklare för de små

Företag med omsättning under 30 000 kronor per år har möjlighet att undantas från skattskyldighet för moms. Syftet med förslaget är att minska administrationen för företag, organisationer och privatpersoner med liten försäljning. Hobby- och säsongsverksamheter, samt nystartad verksamhet anses också gynnas av förslaget.

Företag, organisationer eller privatpersoner med liten omsättning som redan är momsregistrerade hos Skatteverket måste ansöka hos myndigheten för att omfattas av befrielsen från moms.

0 %

Inkomsträntan på skattekontot sänks och en nedre gräns om 0 procent föreslås. Förändringen görs för att undvika att skattekontot används för sparande.

Konkreta krav

Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras och reglerna för kapitaltillskott vid beräkningen av beloppsspärren förändras.

... och rätten till momsavdrag förtydligas

Rätten att dra av momsen vid representation ska bli tydligare. Ett utökat tak om 300 kronor per person och tillfälle för avdrag för moms föreslås. Förslagen om att delvis slopa avdragsrätten för representationsutgifter samt utöka avdraget för mervärdesskatt bedöms öka skatteintäkterna med 700 miljoner kronor 2017.

39 000 fler ska betala inkomstskatt till staten

Uppräkning av nedre och övre skiktgräns för statlig skatt begränsas. Den nedre skiktgränsen kommer att uppgå till 438 900 kronor och den övre till 638.500 kronor för beskattningsåret 2017. Enligt regeringens beräkningar innebär förändringen att cirka 39 000 fler personer kommer att betala statlig inkomstskatt.

Budgetförslaget i sin helhet:

www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...