Innehåll

Resultat nr 8 2016

Mutor och korruption: Mutor – det dolda hotet

700 miljarder om året. så mycket köper offentliga sektorn tjänster och varor för varje år. en stor del av pengarna går till byggbranschen. Och just dessa, byggbranschen och offentliga sektorn, är överrepresenterade när det gäller mutbrott.

Vet du var gränsen går för vad som är en muta, något som hör till arbetet eller bara ett normalt umgänge vänner emellan?

Det råder ingen tvekan om att det finns länder i världen där korruption och mutor är ett betydligt större problem än i Sverige. Länder där du inte kan få el installerad utan mutor, där du behöver betala extra för ett läkarbesök du egentligen har rätt till, och där polisen kräver några sedlar vid sidan om för att behandla din passansökan i rimlig tid. Nej där är vi inte i Sverige. Här har näringslivet och den offentliga förvaltningen klarat sig fint undan mutkulturen. Eller?

Kanske är det dags att se över självbilden. Undersökningar samt intervjuer med forskare och anställda inom rättsväsendet, som polis och åklagare, visar en annan bild av vårt land. En bild där mutor faktiskt förekommer, på både hög och låg nivå i samhället. Och så väl inom näringsliv som kommuner och myndigheter. Bilden som målas upp visar att händelserna inte är isolerade till den så kallade Motala-skandalen, Göteborgs-härvan eller muthärvan runt Sveriges nationalarena i Solna.

En genomgång av domar* från de senaste tio åren visar att det handlar om säljare vid byggvaruhus som låter bli att ta betalt av byggföretag som köper varor, trafikinspektörer som tar betalt för att godkänna körkortselever, bilister som erbjuder polisen pengar för att de ska se mellan fingrarna och läkare som tar emot testamenterade fastigheter. Kort sagt, mutbrotten och korruptionen finns på alla nivåer i samhället, och ingen är förskonad.

Vänskapskorruptionen som dessutom blir synlig då och då, men som är svår för polis och åklagare att bevisa, tillför ytterligare en dimension. För att undvika att hamna i gråzonen krävs en sund företagskultur, och att ledningen tar frågan på allvar. Policydokument räcker inte om inte ledningen lever som den lär.

Tidningen Balans, som ges ut av FAR, har granskat mutbrott och korruption. Ta del av hela granskningen på www.tidningenbalans.se/nyheter/balans-granskar-mutbrott-och-korruption/

Charlotta Marténg

Mutbrott

1 juli 2012 fick Sverige en ny, och något strängare lagstiftning gällande mutbrott. Inför lagändringen konstaterade justitiedepartementet att det vore bra med en kod för näringslivet, där paragraferna översätts och tolkas, och att Institutet mot Mutor, IMM, borde vara den som tog fram koden. 1 september 2012 lanserades Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (reviderad 20 november 2014), och tanken är att koden ska hjälpa näringslivet och offentlig sektor att hålla sig på rätt sida lagen.

Arbetet mot korruption och hållbarhetsarbetet går hand i hand. Runt 1.600 företag kommer att omfattas av den nya hållbarhetslag som förväntas träda i kraft 1 december 2016. Bland de fem upplysningar som enligt lag måste finnas med är antikorruption en. Därmed har ytterligare fokus riktats på arbetet mot korruption.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...