Innehåll

Resultat nr 9 2016

Sålde på Tradera – dömdes för brott

900.000 kronor. Så stora var intäkterna från försäljningarna på Tradera. Men intäkterna bokfördes aldrig. Nu dömer hovrätten paret för bokföringsbrott.

Att använda sig av sajter som Tradera och Blocket för att sälja saker är populärt, både för företag och privatpersoner. Men det gäller att vara noga med sin bokföring.

Under 2010 och 2011 genomförde ett par tillsammans över 3.000 försäljningar på Tradera. Försäljningsintäkterna uppgick totalt till mer än 900.000 kronor. Samtidigt hade paret inte någon anställning, utan försäljningarna på Tradera var deras huvudsakliga sysselsättning.

Paret åtalades för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll, men försvarade sig i rätten med att de sålt privata saker. Åklagaren menade dock att försäljningen skett i sådan omfattning att paret ansågs ha bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet.

Frågan hamnade till slut i hovrätten som slår fast att det är utrett att paret ägnat sig åt näringsverksamhet i bokföringslagens mening. I och med att paret underlåtit att bokföra försäljningarna i näringsverksamhet har de gjort sig skyldiga till bokföringsbrott.

”Verksamhetens omfattning har inte någon avgörande betydelse för bokföringsskyldigheten. Den som driver sin verksamhet i liten skala blir bokföringsskyldig om det yrkesmässiga momentet är uppfyllt medan den som vid sidan av sin egentliga sysselsättning åtar sig exempelvis smärre hantverkssysslor för annans räkning som regel inte kan anses bedriva näringsverksamhet”, skriver hovrätten.

Hovrätten konstaterar också att hänsyn till allmän laglydnad talar starkt för att påföljden bestäms till fängelse när en rörelseidkare helt åsidosatt sin bokföringsskyldighet. I det aktuella fallet nöjer sig hovrätten dock med att döma paret till villkorlig dom och 60 dagsböter vardera.

Hovrätten för Nedre Norrland B 1207-15.

(Kammarrätten i Sundsvall 1840–1841-15, 1838–1839-15).

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...