Innehåll

Resultat nr 9 2016

Julgåvor – vad gäller?

Det lackar mot jul ... och julklappar samt julfester för anställda och kunder väcker ofta frågor om avdrag och skatteplikt. Dessutom gäller det att hålla reda på vad som är tillåtet att ge bort och ta emot, för att inte kunna misstänkas för mutbrott. Resultat reder ut vad som gäller.

Redan tidigt på hösten fylls tidningarna med annonser för olika typer av julbord. När det gäller julbord för personalen är de att betrakta som intern representation. Det innebär att det är avdragsgillt med 90 kronor plus moms per person. Alla kringkostnader, som till exempel underhållning eller hyra av lokal, ger avdrag med 180 kronor plus moms per person.

Men om du dessutom vill bjuda dina kunder på julbord, vad gäller då? Jo, avdrag för julbord med kunder medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdraget är då 90 kronor exklusive moms per person, samma som för övrig extern representation. Måltider i samband med extern representation är skattefria.

När julbordet är avklarat förväntar sig de flesta anställda en julklapp av arbetsgivaren. Här finns en hel del regler att tänka på, och mycket matnyttig information finns på Skatteverkets hemsida. Du kan också stämma av frågan med din revisor eller redovisningskonsult om du är osäker.

Generellt gäller att om marknadsvärdet på en gåva är max 450 kronor, inklusive moms, räknas det som en skattefri gåva från arbetsgivare till personalen, och gåvan är avdragsgill förutsatt att den ges till samtliga anställda. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar.

Ett presentkort är däremot en annan sak, så länge det inte kan bytas mot pengar. En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva, även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion.

Kom dock ihåg att om värdet överstiger 450 kronor är hela beloppet skattepliktigt. Då får företaget göra avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad, men ingående avdrag medges inte i momsredovisningen.

Får du ge en julklapp till dina kunder och dra av kostnaden? Ja, det beror på. Normalt är en gåva till en kund avdragsgill med högst 180 kronor om den ges i syfte att behålla eller inleda en affärsrelation. Skatteverket anser dock att julklappar och födelsedagspresenter räknas som personlig generositet, och därmed inte alls är avdragsgilla. Vissa undantag finns för reklamgåvor av mindre värde med företagets logga. Om det pågår affärsföhandlingar i direkt anslutning till jul och helger, finns utrymme för avdrag med 180 kronor för gåvor till förhandlingspartnern.

Men glöm inte att om julklapparna är dyrbara kan de komma att ses som en muta. Var gränsen går mellan julklapp och muta kan vara knepigt att bedöma. Precis som med andra gåvor är det inte värdet på gåvan som avgör den saken utan sammanhanget. Till exempel vem gåvan ges till, relationen mellan givare och mottagare, gåvans karaktär och om det pågår en upphandling eller annan myndighetsutövning.

Vad ska jag då tänka på om jag hellre skänker pengar till välgörande ändamål än köper saker till mina anställda? Ja, det blir allt vanligare att i stället för en julklapp ge pengar till välgörenhet. Något som brukar uppskattas av personalen. Om arbetsgivaren på egen hand fattar beslut om att skänka pengar till välgörande ändamål, ideell verksamhet, i stället för en julklapp beskattas inte de anställda. Gåvans värde är heller inte avdragsgill för bolaget.

Är det däremot så att arbetsgivaren på begäran av den anställde, i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som lön. Det innebär samtidigt att arbetsgivaren har avdragsrätt för gåvans värde, som då behandlas som en lönekostnad.

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...