Resultat nr 9 2016

Uttag inför årsskiftet

Nu är det hög tid för dig som fåmansföretagare att se över ditt löneuttag för att kunna maximera utdelningen. Resultat hjälper dig med uträkningen och vilka regler som gäller i år.

Så räknar du ut gränsbeloppet

De nuvarande* 3:12-reglerna ger dig möjlighet att ta ut utdelning från dina aktier beskattad som kapitalinkomst till 20 procent skatt (30 procent på 2/3 av utdelningen). Hur mycket du kan ta ut till denna beskattning styrs av gränsbeloppet. Eventuell ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst.

Gränsbeloppet beräknas vid årets ingång och tillgodoräknas delägarna.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet: förenklingsregeln och huvudregeln.

* Vid denna tidnings pressläggning hade 3:12-utredningen ännu inte presenterats. utredningen får inga konsekvenser för årets uttag, men en längre artikel om 3:12-utredningen och dess påverkan på företagen kommer i Resultat nummer 10.

Huvudregeln

När du beräknar gränsbeloppet med huvudregeln måste du ta hänsyn till flera faktorer. Dels omkostnadsbeloppet, som multipliceras med statslåneräntan per den 30 november året innan gränsbeloppet beräknas uppräknad med nio procentenheter, dels ett lönebaserat utrymme.

Ägare till fåmansföretag med anställda har nämligen möjlighet att lägga 50 procent av bolagets kontanta löneunderlag till sitt gränsbelopp. Underlaget fördelas utifrån ägarandel.

För att få tillämpa reglerna om lönebaserat utrymme krävs att du äger minst fyra procent av kapitalet i företaget vid tiden för gränsbeloppsberäkningen.

Dessutom måste du som delägare eller en närstående till dig ha gjort ett löneuttag i företaget, eller dess dotterbolag, som uppgår till minst:

  1. Summan av sex IBB året innan gränsbeloppet beräknas plus fem procent av den kontanta lönesumman i företaget och dess eventuella dotterföretag, eller ...
  2. Summan av 9,6 IBB (569 280 kronor för löner år 2016) året innan gränsbeloppet beräknas.

Det lönebaserade underlaget får vara maximalt 50 gånger det egna eller den närståendes kontanta löneuttag.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att beräkna gränsbeloppet. Den används då huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Formeln lyder:

(IBBFÖREGÅENDE ÅR × 2,75) / N, där N motsvarar antalet andelar/ägare

Om du äger alla andelar i bolaget kan du ta ut (58.100 [dvs. IBB 2015] × 2,75) = 159.775 kronor i lågbeskattad utdelning 2016, vilket också är den siffra du deklarerar i maj 2017.

Om ni är flera ägare sätts variabeln N till det korrekta antalet. På så sätt delas schablonbeloppet lika på det totala antalet aktier i bolaget. Exempelvis får två personer som äger 50 procent var av aktierna ta ut 79.888 kronor var under inkomståret 2016.

Den som äger aktier i flera fåmansföretag får enbart använda förenklingsregeln i ett av företagen per år.

Brytpunkten

Ett generellt råd till företagare brukar vara att ta ut lön upp till första brytpunkten för statlig inkomstskatt, om du har möjlighet till det. Då betalar du enbart kommunal inkomstskatt. Brytpunkterna för statlig inkomstskatt har endast justerats marginellt jämfört med förra året. Här är gränserna som gäller för inkomståret 2016:

Brytpunkt 1 för statlig inkomstskatt (20 procent): 443.200 kronor.

Brytpunkt 2 för statlig inkomstskatt (25 procent): 638.800 kronor.

3,65 %

Om du inte utnyttjar ditt gränsbelopp fullt ut i samband med utdelningen får du spara resterande del till nästa år eller till en eventuell försäljning av aktierna under året. Du får räkna upp det sparade delningsutrymmet med en ränta som för inkomståret 2016 uppgår till 3,65 procent.

Viktiga siffror för inkomståret 2016

Prisbasbelopp, PBB: 44.300 kronor

Inkomstbasbelopp, IBB: 59.300 kronor

Schablonbelopp enligt förenklingsregeln (2,75 gånger IBB år 2015): 159.775 kronor

Ränta årets kapitalunderlag: 9,65 %

Ränta sparat belopp: 3,65 %

Tak för utdelning som beskattas som tjänst (90 IBB): 5.337.000 kronor

Tak för vinst som beskattas som tjänst (100 IBB): 5.930.000 kronor

Tidslinjen

2016

Löneuttaget för inkomståret 2016 ...

2017

... ingår i gränsbeloppet som beräknas 1 januari 2017, för utdelningar år 2017 ...

2018

... som deklareras i maj år 2018.

Josefin Svenberg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...