Resultat nr 10 2017

Frågor och svar

Måste pengarna vara på kontot?

Jag och min syster har ett aktiebolag och har gått in med hälften var av aktiekapitalet. Men vad gäller – kan vi använda pengarna eller måste aktiekapitalet finnas kvar på bankkontot?

Det är okej att använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget. När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller dock särskilda regler där ni riskerar att bli personligt ansvariga och att få likvidera bolaget. Diskutera gärna frågan med en revisor eller redovisningskonsult för att undvika att göra fel. Det egna kapitalet, det vill säga tillgångarna minus skulderna, bör vara minst lika stort som aktiekapitalet för att skydda aktiebolagets långivare.

Digital brevlåda – behövs det?

Jag sitter i styrelsen för ett mindre aktiebolag och en fråga vi diskuterat nyligen är digital brevlåda. Behöver företaget skaffa en och hur gör vi i så fall?

På Bolagsverket finns mycket information samlat om digitala brevlådor och vad som gäller för olika företagsformer. Aktiebolag, kommanditbolag eller ekonomiska föreningar kan skaffa digital brevlåda från Kivra, Digimail och Min myndighetspost. Digitala brevlådor finns både för företag och för privatpersoner och innebär att post från myndigheter kommer digitalt i stället för på papper. Eftersom inloggning sker med e-legitimation är den digitala brevlådan säker. Det som krävs för att du ska kunna skaffa en digital brevlåda för företag är att du är firmatecknare och har e-legitimation.

Om du sitter i styrelsen för ett företag ska du komma ihåg att viss post kan skickas till dig som privatperson, så för att inte missa några meddelanden kan det vara en god idé att även skaffa en privat, digital brevlåda. Det går alltid att avsluta tjänsten om du skulle ångra dig och vilja ha posten på papper igen.

Hur undviker vi svartarbete?

Vi är ett gäng frisörer som driver en liten salong tillsammans. Nu är det dags att renovera, men hur ska vi försäkra oss om att det företag vi anlitar inte arbetar svart?

För att företag ska kunna konkurrera på lika villkor är det viktigt att man som ni vill försäkra sig om att köpa tjänster av företag som sköter sin redovisning och betalar skatter och avgifter.

Hos Skatteverket och andra myndigheter kan du få fram flera offentliga uppgifter om det företag du överväger att anlita. Du kan bland annat se om det är registrerat för A-, F- eller FA-skatt, om det är momsregistrerat och registrerat som arbetsgivare och om det har betalat arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna. Hos Kronofogden kan du se om företaget har skatteskulder, den uppgiften kan även Skatteverket lämna.

Tänker du anlita ett utländskt företag kan du ofta bara få begränsad information, eftersom de kanske inte ska betala skatt och avgifter i Sverige. Ett utländskt företag kan dock alltid ansöka om att bli godkänt för svensk F-skatt.

Vad är en affärshändelse?

Jag är ny som företagare och har valt att ha en auktoriserad redovisningskonsult för att få råd och stöd. Men jag känner mig ändå lite osäker på vissa saker när vi sitter och pratar. Till exempel om jag har fattat rätt när vi pratar om affärshändelse och bokföring. Stämmer det att en affärshändelse är en överföring mellan konton?

Ja, det stämmer. En affärshändelse är något som påverkar ett företags ekonomiska ställning. Det kan omfatta flera saker till exempel in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, det kan vara förändringar av fordringar och skulder, överföringar mellan konton, egna insättningar och uttag och beslut om bokslutsdispositioner.

Begreppet affärshändelse finns i bokföringslagen, och varje affärshändelse behöver bokföras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%