Innehåll

Resultat nr 4 2017

Företagsrekonstruktion: På konkursens rand – så får du en andra chans

Hur kan livskraftiga företag i ekonomisk kris ges en andra chans? Det frågar sig författarna till den så kallade Entreprenörskapsutredningen. Svaret? Företagsrekonstruktion.

Är det något Annina H. Persson, professor i civilrätt vid Örebro universitet och en av Entreprenörskapsutredningens utredningssekreterare, talar om med emfas är det just denna fråga: Hur får man fler seriösa företag att slippa försätta sig i konkurs? Att det upplevs som ett stigma för entreprenören att hamna i en svår ekonomisk sits är det nämligen ingen tvekan om.

– Det är lätt för företagaren att känna att denne har misslyckats. Det kan ju vara ett livsverk vi talar om, en uppfinning som hen har kommit på. Att då vara tvungen att försätta sig i konkurs kan vara en oerhört traumatisk upplevelse, det vill ingen entreprenör vara med om, säger Annina H. Persson.

– Har ett företag försatts i konkurs finns uppgifterna hos kreditupplysningsföretagen en tid, vilket kan leda till att det kan vara svårt att starta på nytt. Genom att slippa en konkurs kan man rädda livsverket, självkänslan och arbetstillfällen, tillägger hon.

Ett sätt att undvika en konkurs, förklarar Annina H. Persson, är att ansöka om företagsrekonstruktion – något som inte tillräckligt många företagare är medvetna om.

– Lagförslaget går ut på att fler ska ansöka om en företagsrekonstruktion – och göra det i tid. Det är bra att inte vänta för länge för då har krisen med all sannolikhet förvärrats. Får man hjälp tidigt kan man exempelvis få betalningsanstånd, skaffa nytt kapital, omförhandla sina avtal och skydda sig från att borgenärerna börjar ansöka om utmätning.

En företagsrekonstruktion i sak innebär att man går igenom verksamheten. Kanske är det aktuellt att byta till mindre lokal, göra fler marknadsåtgärder, mer reklam? Medan en företagsrekonstruktion i finansiellt avseende betyder att entreprenören ska försöka få borgenärerna att sätta ner sina fordringar.

– För ungefär 15 år sedan bad vi Företagarna göra en undersökning bland sina medlemmar och fråga hur många som kände till begreppet företagsrekonstruktion. 77 procent av de tillfrågade visste inte vad det var. När SAAB år 2009 ansökte om företagsrekonstruktion och medierna började bevaka frågan började också fler sätta sig in i det. Men fortfarande är det alldeles för få som ser företagsrekonstruktion som en möjlighet, säger Annina H. Persson.¦

Sofia Hadjipetri Glantz

Fakta om utredningen

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Syftet med entreprenörskapsutredningen:

”Identifiera hinder och möjligheter, samt lämna förslag på åtgärder, för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige”

I direktivet specificerades fyra tematiska områden som skulle analyseras:

  1. Ramvillkorens påverkan på entreprenörskap, innovation och omställningsförmåga.
  2. Företagsrekonstruktion och förutsättningar för en andra chans, samordning och effektivisering av det innovations- och företagsfrämjande stödet.
  3. Rörlighet, ökad samverkan samt ökat nyttiggörande av forskningsresultat
  4. Förmågan att möta samhällsutmaningar.

Uppdraget i sin helhet slutredovisades 16 oktober 2016.

Källa: www.regeringen.se

Är du nära en konkurs?

  1. Sök hjälp! En revisor har till exempel en nyckelroll i sammanhanget. Hur ser det ut i bolaget? Är det tid att göra en kontrollbalansräkning? Eller hur ska de ekonomiska bekymren lösas? Revisorn är en sådan som kan tala om vilket nästa steg blir.
  2. Se till att betala skatter och avgifter. Annars finns det stor risk att du kan bli personligen ansvarig för bolagets skulder (så kallat skatterättsligt företrädaransvar).
  3. Vidta åtgärder! Ta kontakt med en välrenommerad rekonstruktör och ansök om företagsrekonstruktion – och gör det i tid. För det är ingen idé att ansöka om företagsrekonstruktion för sent och inte kunna betala de löpande utgifterna.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%