Resultat nr 7 2017

Kick off på rätt sätt

Hösten är ofta tid för kick-off. En kul och nyttig personalkonferens kan skapa sammanhållning och driva verksamheten framåt. Planerar företaget en konferens bör du hålla koll på avdragsreglerna. Balansera nöje och arbete på rätt sätt och slipp skattemässiga bakslag.

Det här gäller för avdrag

Normalt har företaget full avdragsrätt för en kick-off som varar minst en dag, max en vecka och inte innehåller en stor andel rekreation. Ur moms- och avdragssynpunkt räknas interna konferenser som utbildning/personalkostnad, inte som representation. Därmed kan hela momsen på utgifterna lyftas. Förutsättningen är att syftet är tydligt kopplat till verksamheten.

Evenemanget ska vara till nytta och ekonomiskt motiverat för företaget. Det måste finnas ett detaljerat program, där sex timmar per dag innehåller arbetsuppgifter.

Tänk på det här:

  1. Det ställs större krav på motivering om kick-offen hålls på ett exklusivt resmål.
  2. Spara kursprogram, mötesanteckningar, deltagarlista och annat som kan påvisa avdragsrätten om Skatteverket frågar. Var särskilt noggrann med dokumentationen om ni åker bort över en helg, till en avlägsen plats eller till ett populärt resmål.

Vad gäller vid personalfest?

Personalfest kan hållas skattefritt för de anställda två gånger per år. Kravet på direkt samband med företagets verksamhet gäller inte. Vid en personalfest medges inte längre avdrag för måltider. Moms kan dock lyftas på skäliga måltidsutgifter upp till 300 kronor per person (oavsett dryck). Kringkostnader som lokalhyra eller underhållning är avdragsgilla med högst 180 kronor plus moms per person.

Företaget får dra av kostnader för resa och övernattning (max en natt) i samband med en personalfest på annan ort. Detsamma gäller resa och logi för medföljande. Deltagarna beskattas inte.

Risk för muta?

I normalfallet accepteras externa evenemang som riktar sig öppet till flertalet deltagare och är till nytta i tjänsten för deltagarna. Evenemanget ska vara måttfullt. Huvudmannen måste ha godkänt eller själv valt deltagare. Resor och logi betalas alltid av egen arbetsgivare eller uppdragsgivare. Enklare måltider i samband med sådana aktiviteter är oftast tillåtna och förmånsbeskattas den anställde.

Kick off = tjänsteresa

En obligatorisk personalkonferens räknas som tjänsteresa och de anställda får lön under tiden. Resa, kost och logi betalas av företaget utan att de anställda beskattas. Det utgår inget traktamente om företaget står för alla ökade levnadskostnader under kick-offen.

Nya representationsregler

1 januari 2017 slopades avdragsrätten för representationsmåltider. Avdragsrätten för interna konferenser upp till en vecka påverkas inte utan är även fortsättningsvis fullt avdragsgilla utan att utlösa förmånsbeskattning.

När sker förmånsbeskattning?

Om andelen nöje och rekreation är för stor under konferensen ska personalen förmånsbeskattas. Kostnaderna, inklusive de pålagda arbetsgivaravgifterna, blir då avdragsgilla som lönekostnader. Arrangemang som anses lyxbetonade får inte dras av alls.

Deltar en anhörig i kick-offen på företagets bekostnad förmånsbeskattas den anställde.

OBS! Deltar anhöriga under hela kick-offen ökar risken för att arrangemanget ur skattesynpunkt inte räknas som beordrad tjänsteresa och därmed inte ger full avdragsrätt.

Jeanette Neij

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%