Resultat nr 8 2017

Kost & logi

De flesta hotellnätter och tilläggstjänster bokas och betalas i dag genom förmedlingstjänster som hotels.com och booking.com. Men räcker bokningsbekräftelsen som underlag i bokföringen, och är momsen alltid densamma?

Resultat reder ut hur du redovisar rätt.

För tjänster som har nära samband med hotellverksamheten gäller följande:

Om varorna och tjänsterna ingår i priset för hotellrummet och därmed inte kan väljas bort mot ett lägre pris rör det sig om ett enda tillhandahållande. Därmed är det också en och samma momssats som gäller.

Om varan eller tjänsten däremot inte ingår i priset för rummet men du kan välja att köpa varorna eller tjänsterna mot en separat ersättning ska dessa ses som separata tillhandahållanden i förhållande till rummet. Då kan även momssatsen skiljas åt, exempelvis 12 procent moms på rummet och 6 procent moms för tillägg att använda gymmet.

Tjänster som inte har nära samband till hotellverksamheten, exempelvis en spaavdelning eller en sightseeingtur, ska alltid bedömas som separata tillhandahållanden i förhållande till hotellverksamheten. En spaavdelning har exempelvis 25 procent moms.

Spa på hotellet?

Skatteverket har ändrat sin tolkning av momsreglerna för tilläggstjänster i samband med en hotellvistelse. Från och med i år kommer den nya tolkningen att tillämpas fullt ut. Tidigare har Skatteverket ansett att det är 12 procent moms på de flesta kringtjänster, men nu är tilläggstjänsterna uppdelade i två kategorier:

1. tjänster som har ett nära samband med hotellverksamheten. (till exempel frukost eller wifi).

2. tjänster som inte har ett nära samband med hotellverksamheten (till exempel SPA eller sightseeingturer).

Följande information ska alltid finnas som underlag för att verifiera en affärshändelse, så som kost och logi:

Datum för affärshändelsen.

Vilken typ av affärshändelse.

Vilket belopp det gäller.

Vem som är motparten (hotellet eller restaurangen).

När ska hotellvistelsen bokföras?

Enligt Bokföringslagen ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast nästkommande dag och andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. I regel betalas en hotellvistelse med kontokort. Betalning mot kontokort räknas inte som en kontant betalning, vilket innebär att bokföring ska ske så snart företaget har tillräckliga uppgifter för att kunna bokföra affärshändelsen på ett godtagbart sätt.

Hotell utomlands?

Om du har bokat ett hotell utanför Sverige ska den utländska momsen inte bokföras på kontot för ingående moms, detta då utländsk moms inte är avdragsgill i den svenska momsdeklarationen. Du har däremot i vissa fall rätt att få tillbaka den utländska momsen i det land där du betalat momsen. En utgift för utländsk moms som kommer att återkrävas redovisas normalt som en kortfristig fordran i kontogrupp 16 fram till dess att den utländska momsen återbetalas av den utländska skattemyndigheten. Utländsk moms som du inte kan få tillbaka kan bokföras som en övrig extern kostnad i kontogrupp 69 eller på det konto där utgiften för den inköpta varan eller tjänsten bokfördes.

Malin Letser

Koll på momsen!

När du bokar och betalar ett hotell via en förmedlingstjänst bör du alltid be om ett originalkvitto/originalfaktura från hotellet. Detta eftersom förmedlingstjänsten enbart tar betalt för sina förmedlingstjänster och därmed inte specificerar någon moms på bokningsbekräftelsen. Det är hotellet i fråga som är säljaren, i mervärdesskattesammanhang, och alltså de som är skyldiga att utfärda momsen på fakturan. Det är den fakturan som är underlag för din eventuella avdragsrätt för ingående moms.

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura som uppgår till högst 4.000 kronor (förenklad faktura) innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Det datum fakturan utfärdades.
 2. Säljarens momsregistreringsnummer.
 3. Vilken typ av varor som levererats eller tjänster som utförts.
 4. Den mervärdesskatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna denna.

Om fakturan överstiger 4.000 kronor måste en fullständig faktura utfärdas. Enligt mervärdesskattelagen ska den innehålla följande uppgifter:

 1. Det datum fakturan utfärdades.
 2. Ett unikt löpnummer baserat på en eller flera serier.
 3. Säljarens momsregistreringsnummer.
 4. Säljarens och köparens namn och adress.
 5. Varans eller tjänstens omfattning och art.
 6. Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
 7. Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset.
 8. Den aktuella momssatsen.
 9. I vissa fall ska även ytterligare uppgifter finnas med.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%