Innehåll

Resultat nr 1 2018

Skatteverket förenklar för den som anlitar hjälp att deklarera

Nu blir det enklare för företagare som tar hjälp för att deklarera. Skatteverket lanserar en ny tjänst där det är möjligt för redovisningsbyrån att göra klart hela deklarationen digitalt, utom själva godkännandet.

– När vi haft kontakt med företagare har vi fått veta att det varit svårt för dem som anlitar deklarationshjälp att deklarera helt digitalt. En redovisningsbyrå som inte är ombud har inte kunnat lämna huvudblanketten eller övriga upplysningar digitalt och har istället använt papper. Därför har vi utvecklat en ny tjänst som gör det enkelt för byrån att skicka in alla uppgifter i inkomstdeklarationen digitalt. Företagaren använder sedan sin e-legitimation för att se och skriva under sin deklaration. Vi vet att detta är efterlängtat och hoppas att många får nytta av den nya tjänsten, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Företagaren kan också enkelt få mer tid på sig, genom att ansluta sig till en digital brevlåda. Den som gör det senast 1 mars får deklarationen dit redan veckan efter.

Skatteverket framhåller att redovisningsbyrån behöver ha ett skatte- eller deklarationsprogram som kan skapa rätt typ av filer för att kunna använda den nya tjänsten.

– De flesta moderna skatteprogram kan hantera detta. Vi har haft en dialog med redovisningsbranschen och programvaruleverantörerna när vi har skapat tjänsten. På så sätt har vi säkerställt att de kunnat bygga in detta i sina program, men framförallt att tjänsten blir användbar för kunderna, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Bland företagare har hittills bara 44 procent deklarerat digitalt, jämfört med 86 procent bland privatpersoner. Bland byråkunder var andelen som deklarerade helt digitalt 2017 bara 25 procent. Detta trots att hanteringen i övrigt på byråerna är helt digital.

Anna Sjöberg och Johan Schauman deklarationsexperter på Skatteverket.

Viktiga belopp 2018

Prisbasbelopp: 45.500 kronor

Förhöjt prisbasbelopp: 46.500 kronor

Inkomstbasbelopp, IBB: 62.500 kronor

Brytpunkt 1 för statlig skatt (20 procent): 468.700 kronor

Brytpunkt 2 för statlig skatt (25 procent): 675.700 kronor

Maximal pensionsgrundande inkomst, PGI: 504.375 kronor

Maximal sjukpenninggrundande inkomst, SGI: 341.200 kronor

Maximal föräldrapenninggrundande inkomst, FGI: 455.000 kronor

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning, schablonbelopp: 169.125 kronor

Checklista – är allt med?

Här är en lista över vanliga skattemässiga justeringar som kan behöva göras i deklarationen.

ACKORDVINSTER

FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR

FÖREGÅENDE ÅRS SKATTEMÄSSIGA JUSTERINGAR

FÖRENINGSAVGIFTER

GÅVOR

INKOMSTDEKLARATION

Kostnad för upprättande

KONCERNBIDRAG

KONCERNINTERNA FÖRLUSTER

KONSULTKOSTNADER VID TRANSAKTIONER

KUNDFÖRLUSTER

MEDLEMSAVGIFTER

ONOTERADE AKTIER OCH ANDELAR

Utdelning, vinst och förlust

PENSIONSKOSTNADER

REPRESENTATION

RESERVERINGAR, TILL EXEMPEL UPPSÄGNINGSKOSTNADER OCH TVISTER

NEDERLÄNDERNA

RESULTATANDELAR I HANDELSBOLAG

RÄNTEUTGIFTER, RÄNTEAVDRAGSBEGRÄNSNINGAR

SCHABLONINTÄKT

Andelar i investeringsfonder

SCHABLONINTÄKT

Periodiseringsfonder

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR

SKATTEKONTORÄNTA

SPONSRING

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%