Resultat nr 1 2018

Frågor och svar

Vad innebär bokföringsnämndens ändringar?

Jag har hört att Bokföringsnämnden beslutat om ändringar i vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR).

Det stämmer. Bokföringsnämnden, BFN, beslutade i början av december förra året om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) och vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR). De ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare.

Ändringarna innebär att:

  1. ianspråktagen ersättningsfond i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  2. det för vissa stiftelser införs en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  3. uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  4. de särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Läs mer på Bokföringsnämndens sajt

Vilka uppgifter finns i registret?

Det har varit mycket tal om verklig huvudman och vikten av att anmäla uppgifterna till Bolagsverket. Men vad innehåller registret egentligen och varför måste det finnas?

EU har tidigare beslutat att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Registret är ett led i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism och finns för att bland andra finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Registret innehåller uppgifter om den eller de verkliga huvudmännen. Det handlar om namn, personnummer, bosättningsland och medborgarskap, samt företagets/föreningens/den juridiska personens namn och organisationsnummer.

Läs mer om verklig huvudman på Bolagsverkets sajt

Vad gäller för missbruksregeln?

Kan man fortsätta använda missbruksregeln när EU:s dataskyddsförordning GDPR ska börja tillämpas?

Svaret är nej. Missbruksregeln är ett svenskt undantag som innebär att man inte behöver följa PUL när det handlar om så kallad ostrukturerad text, utan bara garantera att personuppgifterna inte ska missbrukas. Ostrukturerat material kan vara excellistor, powerpointpresentationer, worddokument, texter på hemsidor och mejl.

GDPR omfattar alltså även ostrukturerad text, vilket innebär att man från och med 25 maj måste kunna hantera den registrerades rättigheter även i ostrukturerat material. Till exempel måste man informera människor om när deras personuppgifter används i ostrukturerat material. Om en person vill ha ett registerutdrag eller vill veta hur du behandlar personuppgifterna måste du kunna hantera och informera om det.

Läs mer om GDPR i Resultat nr 10 2017 eller på tidningenresultat.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%