Resultat nr 3 2018

Nyheter

Riksdagen vill tillåta gårdsförsäljning av alkohol

Gårdsförsäljning av alkohol har länge varit en omdiskuterad fråga. Nu har riksdagen uppmanat regeringen att arbeta för en lagstiftning där viss gårdsförsäljning är tillåten. Socialutskottet hade presenterat ett förslag som fick majoritet i riksdagens omröstning med siffrorna 151 mot 140. Det ska gälla med förbehållet att Systembolagets monopol kan bevaras.

GDPR-guide på verksamt.se

Nu har GDPR, EU:s nya regler för dataskydd, börjat gälla. 25 maj trädde reglerna i kraft och många företagare har varit osäkra kring vad de behöver göra. På verksamt.se finns en guide för mindre företag. Den har tagits fram tillsammans med Datainspektionen och tar upp de viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen. Genom att på verksamt.se svara på nio ja- eller nej-frågor får du snabbt ett resultat som visar vad du behöver göra för att följa de nya reglerna.

Färre karensdagar för arbetslösa

Arbetslöshetsförsäkringen har fått en karensdag mindre. Det står klart sedan riksdagen fattat beslut i frågan. Den som har rätt att få arbetslöshetsersättning får det i form av dagpenning. I lagen finns dock ett karensvillkor som innebär att dagpenning inte får betalas ut förrän den sökande har varit arbetslös sju dagar under en sammanhängande tid av tolv månader.

Från och med 2 juli ändras dessa regler. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen som innebär att karensdagarna minskas från sju till sex. I förslaget framhöll regeringen att arbetslöshetsförsäkringen ska ha en roll som omställningstrygghet mellan arbeten. Genom att minska antalet karensdagar förbättras den enskildes ekonomiska trygghet, samtidigt som incitamentet att skaffa ett nytt jobb finns kvar enligt regeringen.

Succé för digital inlämning

Inlämningen av årsredovisningen digitalt har fått en succéstart hos Bolagsverket. Intresset från företagarna är stort.

I våras öppnade Bolagsverket möjligheten att lämna in årsredovisningen digitalt. Det nya sättet att lämna in årsredovisningen gäller aktiebolag som redovisar enligt K2.

– Vi har fått en bra start med tjänsten. Vi vill så klart att så många som möjligt ska upptäcka och använda sig av den digitala vägen. Nu jobbar vi bland annat med att öka kännedomen och användandet av tjänsten, säger hon.

Först framåt slutet av sommaren, 31 juli, förväntar sig Bolagsverket den riktiga toppen för årsredovisningar. Då ska cirka 300.000 aktiebolag skicka in sin årsredovisning.

– Det ska bli spännande att se hur många av dem som använder sig av digital inlämning och drar nytta av de fördelar som den ger. Digital inlämning av årsredovisningen förenklar för aktiebolagen bland annat genom att de kan lämna in årsredovisningen direkt från sin programvara, säger Nina Brede.

En av sakerna som underlättar för företagarna när de lämnar in årsredovisningen digitalt är att återkopplingen från Bolagsverket blir tydlig. Många företagare ringer, mejlar och faxar till Bolagsverket för att kontrollera att årsredovisningen kommit fram. Med digital inlämning slipper företagaren, och Bolagsverket, det.

– Den styrelseledamot eller vd som skickar in får direkt en kvittens på att Bolagsverket tagit emot årsredovisningen, säger Nina Brede.

6 100 000 +

Rekordmånga deklarerade digitalt i år. 2 maj hade fler än 6,1 miljoner deklarerat digitalt, en ökning med drygt 325.000 jämfört med året innan.

Lag om e-faktura kan försvåra för de mindre företagen

Regeringen vill att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura, enligt den nya europeiska standarden. Kravet ska gälla för upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019.

Företagarförbundet Fria Företagare har gjort en undersökning bland sina medlemmar som visar att drygt hälften i dag saknar affärssystem med stöd för att kunna skicka e-faktura. Det betyder att de måste uppgradera eller skaffa nya affärssystem om de vill vara med i kommande upphandlingar.

Av Företagarförbundet Fria Företagares medlemmar är ungefär hälften i dag leverantörer till kommuner, landsting och myndigheter men intresset för att fortsätta vara leverantör minskar. Endast en tredjedel av företagarna i undersökningen planerar att vara med i kommande upphandlingar och lämna anbud.

Uteslutningsmetoden

Regeringens förslag om e-fakturor kräver moderna affärssystem, vilket kommer att utesluta många småföretagare ur offentliga upphandlingar.

8 %

Nyföretagandet bland unga mellan 18 och 25 år sjönk med åtta procent under 2017 jämfört med 2016. Det visar en kartläggning gjord av Visma. Det betyder att den nedåtgående trenden för ungas nyföretagande fortsätter. Under 2017 registrerades 5 262 nya företag i Sverige av personer mellan 18 och 25 år.

Digital fastighetstaxering

Runt 15 juni börjar Skatteverket skickat ut de första besluten om fastighetstaxering till den som är fastighetsägare och har digital brevlåda. Det handlar om fastighetstaxering 2018 av alla småhus samt särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade. Den som valt att få beslutet på papper får det med posten senast i början av juli.

4 varningssignaler när du avvecklar ditt företag

Har du tröttnat på att driva ditt aktiebolag vidare? Är det tid att gå vidare och göra något nytt? För den som vill lämna sin verksamhet finns olika sätt att avveckla aktiebolaget. Likvidation, försäljning av samtliga aktier, fusion, delning eller att försätta bolaget i kurs är möjligheterna som finns.

På marknaden finns flera företag som har som affärsidé att snabbavveckla bolag. Många är seriösa, men långt ifrån alla. Därför har Bolagsverket gått ut på sin sajt för att informera kring avveckling och vikten av att vara vaksam.

Några varningssignaler som man bör vara extra uppmärksam på enligt Bolagsverket är:

  1. Om företaget som ska köpa påstår att stora skulder inte är något problem.
  2. Om företaget som ska köpa bara finns på webben, eller har postbox men inget fysiskt kontor.
  3. Om det känns för enkelt, snabbt eller billigt att sälja eller avveckla bolaget.
  4. Om den som ska köpa eller avveckla ditt bolag vill sköta betalningen svart.

Det som kan hända om allt runt avvecklingen inte går rätt till är att du som företagare riskerar att stå kvar i styrelsen. Då blir du fortfarande ansvarig för händelser och transaktioner i ett företag som du har sålt eller avvecklat. Uppstår en sådan situation kan det vara svårt att bevisa att du är oskyldig om oegentligheter inträffar.

Men det finns sätt att skydda sig mot bedragare eller risken att få sitt bolag använt i kriminellt syfte. Bolagsverkets råd är att be om referenser för att kontrollera hur tidigare avvecklingar har skötts. Det är också bra att kontrollera vem du gör affärer med och se till att göra en ordentlig bedömning av företaget du är på väg att göra affärer med.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%