Innehåll

Resultat nr 3 2018

Högsta förvaltningsdomstolen: Ingen reavinstskatt när bostadsrätt får parkeringsplats

Betala reavinst om du köper till en garageplats till din bostadsrätt. Det tyckte Skatteverket. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan. Rätten håller inte med Skatteverket.

Resultat har tidigare berättat om att många bostadsrättsägare i höstas blev oroliga när Skatteverket presenterade ny rättslig vägledning om vad som gäller när bostadsrätten förändras. Enligt Skatteverket var nämligen förändringar i form av en tillköpt garageplats att ses som en väsentlig förändring av lägenheten. Det i sin tur skulle enligt myndigheten betyda att lägenheten skulle räknas som såld och ägaren bli tvungen betala en kapitalvinstskatt på värdeökningen.

Mot bakgrund av Skatteverkets nya praxis togs två fall upp i Skatterättsnämnden. Det ena fallet rörde en bostadsrättsägare som tidigare hyrt garageplats genom bostadsrättsföreningen. I samband med en föreningsstämma hade bostadsrättsföreningen beslutat att garageplatserna i föreningen skulle upplåtas till föreningens medlemmar i stället för att hyras ut. Med anledning av detta vände sig en medlem i föreningen till Skatterättsnämnden för att få veta om detta skulle leda till att han kapitalvinstbeskattades.

Skatterättsnämnden ansåg inte att det rörde sig om en formändring som utgjorde en skatterättslig avyttring, och att det därför inte var aktuellt med någon kapitalvinstbeskattning.

Frågan har nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som kommit med sin dom. Domstolen konstaterar att ett avtal där nyttjanderätten som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att även omfatta en garageplats, inte innebär att bostadsrätten ska ses som avyttrad. Ägaren till bostadsrätten ska därför inte kapitalvinstbeskattas enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Domstolen tog fasta på att den nya upplåtelsen inte ändrade innehållet i den ursprungliga nyttjanderätten utan endast kompletterade denna med en rätt att också nyttja en garageplats. Det fanns därför inte skäl att anse bostadsrätten som avyttrad, och därmed skulle inte heller någon kapitalvinstbeskattning ske.

Högsta förvaltningsdomstolen 5896-17

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%