Innehåll

Resultat nr 3 2018

Så här påverkar nya reglerna om sjukvårdsförsäkringar

Om knappt en månad blir det dyrare att ha en sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Och mer att hålla reda på för dig som företagare. Så här ska du beräkna förmånen för dina anställda.

Riksdagen röstade i maj ja till ett förslag från regeringen som innebär att sjukvårdsförsäkringar genom jobbet inte längre kommer att vara skattefria. Från och med 1 juli 2018 ska anställda förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringar. De nya reglerna, som Resultat tidigare berättat om, innebär i korthet att sjukvårdsförsäkringsförmånen kommer att jämställas med lön och därmed också beskattas på samma sätt.

Sjukvårdsförsäkringsförmånen ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Om det däremot är så att den anställde själv betalar en del av sjukvårdsförsäkringsförmånen ska den summan dras av när värdet för förmånen beräknas.

I lagrådsremissen Slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård finns ett exempel som visar hur de nya reglerna kan komma att påverka. Den som har en privat sjukvårdsförsäkring med en årspremie på 5.200 kronor och får hela kostnaden betald av sin arbetsgivare kommer att få en ökad beskattningsbar förvärvsinkomst med 5.200 kronor. Hur den beskattningsbara förvärvsinkomsten påverkas beror på hur stor den är och på grundavdraget.

”Med 5.200 kronor i ökad beskattningsbar inkomst ökar individens skatt med 1.560 kronor per år vid 30 procent marginalskatt och med 2.600 kronor vid 50 procent marginalskatt. Individens disponibla inkomst minskar i motsvarande grad.” står det i lagrådsremissen.

För inkomstår 2018 gäller följande:

  1. För första halvåret är det samma regler som för 2017, det vill säga att om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd är det en skattefri förmån.
  2. Arbetsgivaren får inte heller göra några avdrag för utgifterna.

För andra halvåret gäller de nya reglerna:

  1. Om arbetsgivaren betalar privat sjukvård i Sverige eller vård och läkemedel utomlands för en anställd, är det en skattepliktig förmån.
  2. Om arbetsgivaren betalar premier för en sjukvårdsförsäkring för en anställd, är även det en skattepliktig förmån.
  3. Arbetsgivaren har rätt att dra av utgifterna.

De nya reglerna gäller för förmåner som tillhandahållits efter den 30 juni 2018.

  1. Förmån av vård och läkemedel utomlands för en anställd som blir sjuk i samband med tjänstgöring utomlands är fortsatt skattefri. Inte heller påverkas förmåner gällande företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.

Läs mer: Skatteverket – om förmåner för hälso- och sjukvård

Läs mer: Slopad förmån för förmån av hälso- och sjukvård, skatteutskottets betänkande 2017/18 SKU20

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%