Resultat nr 3 2018

När du får besök av tullen

Håll koll på varukoderna om du importerar varor från länder utanför EU. Då blir det lättare att betala rätt tull, skatter och avgifter. Och du slipper åka dit vid en tullrevision.

Tullombud

Ett tullombud kan lämna en tulldeklaration i en annan persons namn. Tullombudet måste ha en fullmakt från kunden för att få agera i dennes namn. Men det är alltid importören som ansvarar för att varan blir korrekt klassificerad.

Tullombudet löser kontakten med tullen

Importerar du och säljer kuddar från Kina, kött från Brasilien eller kanske kryddor från Zanzibar? Som företagare är det som bekant många lagar, regler och föreskrifter att hålla reda på. Sysslar ditt företag med import från länder utanför EU kan det även hända att du får vara med om en tullrevision. Det är allt från enmansföretag till de allra största bolagen som får besök av Tullverkets revisorer.

Under en revision kontrollerar tullrevisorerna att företagen har deklarerat alla varor de har importerat och att varorna har deklarerats på rätt sätt, att varukod, värde och ursprung har angetts. Varukoden ligger till grund för hur mycket företaget ska betala i tull, skatter och andra avgifter.

– Vi hjälper företagen att göra rätt. Blir det rätt från början kan företagen spara mycket tid och pengar, säger Marie Carlson, tullrevisor på Tullverket.

– Och det ska bli rätt från båda hållen, vi betalar även tillbaka pengar om vi hittar sådana fel.

Många företag anlitar så kallade tullombud för att klassificera varorna och skicka in tulldeklarationerna, men det är ändå den som importerar som är ansvarig för det som står i tulldeklarationen. Precis som när du anlitar någon för att sköta din bokföring så är det du som är ytterst ansvarig för att bokföringen är korrekt.

Marie Carlson berättar att de vanligaste felen företagen gör kommer till av okunskap eller att de har dålig kontroll på sina papper. Det är förstås alltid viktigt att ha ordning och reda på sina papper, men vid en tullrevision kan Tullverket begära att få se handlingar fem år tillbaka. Viktiga dokument då är bland andra fakturor, fraktunderlag och ursprungsintyg, de är så kallade styrkande handlingar.

De styrker uppgifter som du lämnar i en tulldeklaration. Om du själv eller ditt ombud lämnar tulldeklarationen elektroniskt till Tullverket behöver man inte bifoga några styrkande handlingar, men du måste alltså kunna visa upp dem i efterhand om Tullverket begär det.

Erika Andersson

AEO – certifiering

Ett företag som importerar eller exporterar kan ha nytta av att ansöka om att bli certifierat, en så kallad AEO, godkänd ekonomisk aktör. Då har företaget godkända och kvalitetssäkrade tullrutiner och får bland annat lättnader vid gränspassage.

AEO står för ”Authorised Economic Operator” och är ett EU-gemensamt tillstånd. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater.

Mer information finns på www.tullverket.se

Varukod

Alla varor som importeras eller exporteras måste ha en varukod. Varukoden ligger till grund för hur mycket företaget ska betala i tull, skatter och andra avgifter. Den ger även information om det krävs tillstånd eller någon särskild licens för att importera varan samt används för handelsstatistik. Varukoden behövs när den importerade varan ska deklareras. För att ta reda på varukoden behöver du veta hur du klassificerar en vara. Du kan söka varukoder i sökverktyget Tulltaxan på Tullverkets webbplats. Tullverkets rådgivare kan också hjälpa dig med klassificering.

Resultat frågar ...

Marie Carlson, tullrevisor, Tullverket

Varför gör man en tullrevision?

– Det finns två huvudsyften, dels kontrollerar vi att företaget har deklarerat alla varor de importerat samt att rätt uppgifter lämnats i tulldeklarationen, såsom bland annat varukod, värde och ursprung.

Hur väljer ni ut vilka företag som ska få besök?

– Vi har en analysavdelning som tar fram ärenden för kontroll utifrån risk- och väsentlighet. Ett antal företag väljs också ut slumpmässigt.

Hur går en tullrevision till?

– Vi ringer alltid och bokar tid och vi är minst två personer som besöker företaget. Först träffar vi företagets representanter och ställer frågor om företagets verksamhet och tullhantering. Större bolag har ofta en tullavdelning. Vi träffar ekonomichefen eftersom vi behöver granska bokföringen och utgå från räkenskaperna och kopplingen till tulldeklarationen där varornas värde har angetts. Vi skaffar oss också information om företagets produkter för att kontrollera att rätt varukod har deklarerats.

Vad händer efter en tullrevision?

– När vi är klara med revisionen, som tar mellan 90 till 180 dagar skickar vi en granskningsrapport om vad vi hittat för fel och förbättringsområden. Då har företaget 30 dagar på sig att yttra sig om rapporten och därefter fattar vi ett taxeringsbeslut. Den som lämnat oriktiga uppgifter kan få betala tulltillägg. Besluten kan överklagas, det är förvaltningsdomstolen som hanterar överklaganden. Information finns på baksidan av den tullräkning företagen får.

Det är mycket lagar och reglar att hålla reda på när det gäller import, hur ska ett litet företag klara av det?

– Ta hjälp av oss! Det finns mycket information på vår webbplats och vi har Tullnytt, ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Vi genomför regelbundet informationsträffar och webbinarier. Ring och fråga vår upplysningstjänst Tullsvar. Om en vara är svårklassificerad kan man ansöka om ett bindande klassificeringsbesked, ett så kallat BKB. Normalt är det kostnadsfritt att få.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%