Resultat nr 4 2018

Nyheter

250.000

250.000 personer får skatteåterbäring i september. Det är främst företagare som deklarerat på papper och företag som har haft anstånd. Totalt delar de på över fyra miljarder kronor. Drygt 400.000 får samtidigt besked om kvarskatt.

KÄLLA: SKATTEVERKET

+117.000

Så många fler i åldrarna 15 till 74 var sysselsatta i juli 2018 jämfört med juli 2017. Totalt var 5.281.000 sysselsatta, och antalet arbetade timmar var i genomsnitt 102,3 miljoner per vecka, en ökning med 4,5 procent. Siffrorna är inte säsongsrensade uppger SCB.

KÄLLA: SCB

35 %

En undersökning från Visma visar att var tredje småföretagare i Sverige, 35 procent, kan tänka sig att ta emot en nyanländ med erfarenhet från sin egen bransch som praktikant.

KÄLLA: VISMA

Så påverkas du av de höjda prisbasbeloppen

Höjda grundavdrag, höjda jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Förändrade prisbasbelopp nästa år ger mer i plånboken.

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46.500 kronor, en höjning med 1.000 kronor jämfört med prisbasbeloppet 2018. Beloppet är ett så kallat referensbelopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det högre prisbasbeloppet 2019 innebär, enligt Swedbank och Sparbankerna följande:

  1. Garantipensionen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2018.
  2. Sjukpenninggrundande inkomst höjs något.
  3. Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag.
  4. Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Det innebär i sin tur sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur mycket beror på inkomsten.
  5. Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs. Det innebär lägre skatt för dig som har en inkomst över brytpunkten.
  6. Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor per år.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget, inflationen. Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2019 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2017 och juni 2018. Under den perioden var inflationstakten 2,1 procent. Förändringarna av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten.

Aktiegåva var skattefri

Aktiegåvor mellan syskon, som före pensionering varit anställda i bolaget och dess dotterbolag, har bedömts som skattefria enligt Skatterättsnämnden. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Skatterättsnämnden har prövat frågan om aktiegåvor och förmånsbeskattning. Det aktuella fallet rör ett företag som startats av en far med tre söner. De tre bröderna ägde till att börja med en tredjedel var av verksamheten, men under åren har den bror som varit styrelseordförande förvärvat aktier från sina bröder. När de tre bröderna gick i pension var aktiefördelningen sådan att brodern som var ordförande ägde 82 procent, och de båda andra 16 respektive 2 procent var av företagets aktieinnehav.

Brodern som ägde 82 procent ville överlåta aktier till sina båda bröder så att den ursprungliga fördelningen om en tredjedel var av aktierna uppnåddes. Skälet var det nära släktskapet och en önskan om att förmögenhetsmässigt likställa bröderna och deras familjer. De båda bröderna har också under sin tid som anställda i koncernen haft marknadsmässiga löner.

Parterna ansåg att överlåtelsen var en skattefri gåva men vände sig till Skatterättsnämnden för ett förhandsbesked om överlåtelsen skulle ses som en gåva eller skattepliktig löneförmån. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i fallet konstaterar Skatterättsnämnden att då överlåtelsen har sin grund i släktskapet mellan bröderna, samt önskemålet att förmögenhetsmässigt jämställa familjerna, så är överlåtelsen av så kallad benefik karaktär. Det innebär att aktiernas värde inte ska inkomstbeskattas.

Ekonomisk arbetsgivare kan bli verklighet

Begreppet ekonomisk arbetsgivare är på väg att införas i Sverige. En lagrådsremiss har presenterats och från 1 januari 2019 kan förslaget bli verklighet.

Regeringen vill införa begreppet ekonomisk arbetsgivare som innebär lika skattevillkor för arbetstagare anställda av utländska företag och arbetstagare i svenska företag. I korthet handlar det om att arbetstagare som utför arbete åt ett företag i Sverige också ska beskattas här. Det avgörande för var arbetstagaren ska beskattas ska inte längre vara vem som betalar ut lönen, utan vem arbetstagaren utför arbetet åt. Ett synsätt som är vanligt i många andra länder, och som i Sveriges fall får konsekvensen att fler blir skattskyldiga här.

Enligt reglerna som gäller i dag ska en begränsat skattskyldig arbetstagare, som är anställd av ett företag, offentlig sektor, ideell sektor eller en privatperson i Sverige, betala skatt här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren däremot är anställd av ett utländskt företag utan fast driftställe i Sverige, och tillfälligt hyrs ut till den som arbetet utförs åt, ska arbetstagaren inte beskattas här.

Hans Peter Larsson – ny skattekrönikör i Resultat

Nu satsar Resultat ännu mer på skatt. Skatteexperten Hans Peter Larsson blir ny krönikör.

Med sina 30 år i branschen är Hans Peter Larsson en riktig tungviktare vad gäller skattefrågor. De senaste 18 åren har han arbetat på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor för små- och medelstora företag. Han ligger också bakom den populära skattebloggen Tax Matters. Dessförinnan var han knuten till Företagarna i elva år. Nu är han ny skatteansvarig på FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare.

Vad ska dina skattekrönikor i Resultat handla om?

– Fokus kommer att ligga på att jag kommenterar skattenyheter, ny skattelagstiftning och andra förändringar inom skatteområdet som berör små- och medelstora företag. Förutom krönikorna är jag en av branschexperterna i Resultat som svarar på läsarnas frågor

Varför är det så viktigt för små- och medelstora företag att ha bra koll på vad som är på gång inom skatt?

– För att man som företagare ska förstå sammanhangen och hur lagstiftarna har tänkt kring de nya reglerna. Förstår du varför skatteregler finns blir det också lättare att tillämpa dessa. Mitt jobb blir att förklara bakgrunden. Hur har man tänkt kring en eventuell ny lagstiftning? Vilka är för- och nackdelarna? Vad har det skett för kompromisser?

Något annat som är på gång?

– Vi har idéer om att bjuda in till skatteträffar i Resultats namn. Det kan vara frukostseminarier eller kvällsevenemang där man kan ta del av de senaste skattenyheterna eller lyssna på en föreläsning och mingla. Tanken är också att bjuda in personer från exempelvis Skatteverket, finansdepartementet och tunga namn från näringslivet som talare. Alla som är intresserade av skattefrågor ska känna sig välkomna.

Charlotta Marténg & Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%