Innehåll

Resultat nr 4 2018

Skatteexperten ...

Om regler för uttag av utdelning

Så här års är det lämpligt att i fåmansföretag fundera igenom fördelningen mellan uttag av lön och aktieutdelning. Dagens regler för uttag av utdelning är bra för ägare med flera anställda. Använd dessa regler för utdelning av vinst för 2018!

Sitt ner tillsammans med företagets revisor eller redovisningsspecialist som kan räkna på olika alternativ och simulera skatten. Vid oklarheter, tala med en auktoriserad skatterådgivare.

Mitt andra tips medan vi väntar på budgetproppen är, gör en plan Sickan! Som de vise tre i Jönssonligan alltid sade. Ska bolaget säljas eller ska det läggas i träda när ägaren dragit sig tillbaka? Om nu dessa fördelaktiga regler kommer att finnas kvar. Även dessa alternativ kan diskuteras med rådgivaren.

Jag har inte utrymme att gå igenom reglerna här, men de flesta läsare känner igen trädabegreppet, det vill säga fem kalenderårs passivitet med lägre skatt som följd vid en avveckling efter det. Gå igenom vad ett företag och ägare kan göra för att alltjämt anses ligga i träda.

Två snabba till. Överväg en holdingbolagsstruktur och samla vinster i modern. Är värderingen låg på bolaget? Ta in anställda nyckelpersoner som delägare. Det kan ge en injektion och vara ett sätt att förbereda ett generationsskifte i vissa lägen!

Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%