Innehåll

Resultat nr 4 2018

Arbetsrättsexperten ...

Bibehålla lön vid omplacering?

Vid omplacering till en annan tjänst är det vanligt med frågan om den anställde får behålla sin gamla lön, eller i vart fall får behålla den under en övergångsperiod. Arbetsdomstolen har svarat ganska tydligt på frågan, skriver Anneli Lönnborg, Advokatfirman Nova.

Arbetsdomstolen, AD, har i flera avgöranden uttalat att varken lagen om anställningsskydd eller omplaceringsskyldigheten som följer med lagen, utgör något skydd för arbetstagarens befattning. Lagens bestämmelser syftar till att skydda en fortsatt anställning, inte en befattning eller en position. I en omplaceringssituation kan en arbetstagare således inte, utifrån lagen om anställningsskydd, grunda något krav på att få behålla samma slags befattning eller anställningsvillkor som tidigare.

En arbetstagare kan således behöva acceptera en lönesänkning vid en omplacering till en annan befattning. Innebörden av AD:s uttalande är att en accept av ett omplaceringserbjudande också är en accept av villkoren för den nya tjänsten. Det enda skyddet arbetstagaren kan ta fäste på är att omplaceringserbjudandet inte får vara oskäligt. När detta skälighetsbegrepp omvandlas i termer av lön brukar det generellt talas om att det för att ett omplaceringserbjudande ska vara skäligt får det inte innebära villkor där den befintliga lönen sänks med mer än 40 procent.

Anneli Lönnborg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%