Innehåll

Resultat nr 4 2018

Arbetsgivaravgift ska inte betalas då F-skatt finns

Arbetsgivaravgift ska inte betalas på utbetalningar som görs till någon som har F-skatt. Oavsett hur den personen sedan beskattar inkomsten. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett ärende nyligen klargjort vad som gäller kring utbetalningar till den som har F-skatt. Bakgrunden är att Skatteverket höjde ett bolags underlag för arbetsgivaravgifter samt påförde skattetillägg. Detta motiverades av myndigheten med att de konsultarvoden som bolaget betalat ut till vd och styrelseledamot utgjorde lön. Därför skulle dessa ersättningar också ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter, trots att vd:n och styrelseledamoten var godkända för F-skatt.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och kammarrätten som båda avslog överklagandet och gjorde bedömningen att personerna inte varit självständiga i förhållande till bolaget, och att det därmed var rätt att se utbetalningarna som lön.

Det som hände då var att Skatteverket yrkade att HFD skulle undanröja underinstansernas avgöranden. Skatteverket framhöll till HFD att det saknades laglig möjlighet att påföra bolaget arbetsgivaravgifter på ersättningarna då båda personerna varit godkända för F-skatt.

HFD slår i sin dom fast att bolaget inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter för aktuella ersättningar. Oavsett om mottagaren beskattar ersättningen som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet ska arbetsgivaravgift inte betalas på utbetalningar till den som är godkänd för F-skatt.

Charlotta Marténg

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN NR 1889-17, 1890-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%