Innehåll

Resultat nr 4 2018

HFD: Praxis vid uthyrning påverkas inte av EU-dom

Frivillig skattskyldighet eller inte vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende? Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att svensk praxis gäller. Skattskyldigheten omfattar inte själva boendet, bara de gemensamma utrymmena.

Grundregeln när det gäller uthyrning av fastigheter är att uthyrningen inte ska beläggas med moms. Därmed får inte heller fastighetsägaren göra avdrag för ingående moms som kommer från uthyrningen. Men en fastighetsägare kan välja att bli frivilligt skattskyldig för uthyrningen, vilket då betyder att hen också får dra av den ingående skatten. Det finns dock vissa regler kring detta, en är att uthyrningen inte avser stadigvarande bostad.

För två år sedan kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som ändrade praxis för vad som gäller när ett bolag hyr ut till en kommun och det handlar om lokaler där det dels finns bostäder som hyrs ut till vårdtagare, dels gemensamma utrymmen. Bostäder som används som vårdboende ska ses som stadigvarande bostäder i mervärdesskattelagens mening. Därför kan dessa inte omfattas av frivillig skattskyldighet. Men övriga utrymmen som kök med plats, allrum och tv-rum där kommunen bedriver omsorgsverksamhet räknas inte som stadigvarande bostad och därför kan frivillig skattskyldighet medges för dessa ytor.

Nu har HFD på nytt haft uppe frågan om frivillig skattskyldighet och vad som anses vara stadigvarande bostad. Bakgrunden är att ett fastighetsbolag vänt sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked. Bolaget hyr ut lokaler till en kommun. I lokalerna finns vårdbostäder och gemensamma utrymme, personalutrymmen och övriga funktioner för boendet. Fastighetsbolaget ville veta om uthyrningen av lokalerna ska ses som en odelbar tjänst som i sin helhet kan omfattas av frivillig skattskyldighet, eller om tjänsten ska delas upp och de äldres lägenheter räknas som en separat del som inte omfattas av frivillig skattskyldighet.

Skatterättsnämnden beslutade att lägenheterna för de äldre var sådan uthyrning av stadigvarande bostad som inte kan omfattas av frivillig skattskyldighet. Fastighetsbolaget överklagade förhandsbeskedet och åberopade en dom från EU-domstolen, som enligt dem ändrat rättsläget i Sverige.

HFD ger dock inte Fastighetsbolaget rätt utan menar att svensk praxis gäller. ”Den inskränkning i rätten till frivillig skattskyldighet för uthyrning som avser stadigvarande bostad som följer av svensk lagstiftning och praxis har således stöd i direktivet.” skriver HFD.

Enligt HFD saknar det betydelse om bostäderna som hyrs ut används inom ramen för kommunal omsorgsverksamhet när bedömningen ska göras om bolaget som hyr ut kan bli frivilligt skattskyldigt. Bolagets uthyrning ska delas upp, och den delen som avser vårdbostäderna omfattas inte av frivillig skattskyldighet meddelar HDF och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Charlotta Marténg

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN NR 6665-17

Gäller det här dig?

Diskutera frågan med din revisor/rådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%