Resultat nr 4 2018

Nya lagar från 1 juli

Mycket hann hända i somras – hängde du med vilka nya lagar som infördes?

Resultat uppdaterar dig!

En ny lag ska förenkla verksamheten för ekonomiska föreningar

Det ska bli enklare för ekonomiska föreningar bland annat genom att antalet obligatoriska uppgifter i en ekonomisk förenings stadgar, minskar. Det införs också nya regler för när en förening vill avveckla och avsluta verksamheten.

Riksdagens beslut innebär även att det ska bli förbjudet att utse en verkställande direktör som inte sköter vd-uppdraget. På så sätt vill man minska risken att ekonomisk brottslighet döljs bakom så kallade målvakter.

Ny regler för arbetsgivardeklaration

Berörs ditt företag av de nya reglerna för arbetsgivardeklaration på individnivå? För de allra flesta börjar reglerna inte gälla förrän 1 januari 2019, men vissa påverkas redan från 1 juli i år. Driver du företag inom restaurang-, tvätteri- eller frisörbranschen? Eller har du ett byggföretag med SNI-kod 41? I så fall ska du vara uppmärksam. Beroende på hur många anställda du har kan du redan från 1 juli i år omfattas av de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå.

Fler arbetsplatsinspektioner

Polisen får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att hitta personer som ska utvisas ur Sverige. Straffavgiften för arbetsgivare som anställer personer som ska utvisas höjs.

Personaloptioner

Kan ges till anställda gratis utan förmånsbeskattning och ger rätt att i framtiden köpa aktier i företaget till ett visst pris.

När optionerna utnyttjas för att teckna aktier blir den anställde beskattad i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan aktiernas marknadsvärde och vad den anställde har betalat för optionen och aktien. Arbetsgivaren ska även betala sociala avgifter beräknat på denna mellanskillnad.

Nu blir det skatt på e-cigaretter

En skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak införs. Skatt ska betalas av den som tillverkar, importerar eller säljer produkterna i Sverige.

Utökat krav på personalliggare

Personalliggare har funnits inom restaurang- och frisörbranscherna i drygt tio år. I januari 2016 kom även byggbranschen att omfattas av systemet och nu utökas kravet på personalliggare till fler branscher. Från och med 1 juli i år omfattas även fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård av kravet på personalliggare. Att det blir just dessa branscher beror på att Skatteverket gjort bedömningen att det är där man har störst möjligheter att motverka svartarbete.

Bonus malus-system införs

Ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta busar och lätta lastbilar har införts. Förändringen berör endast nyregistrerade fordon som tas i trafik från och med 1 juli i år. Äldre bilar och nyköpta bilar påställda i vägtrafikregistret innan 1 juli 2018 berörs alltså inte. Bonus malus-systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Maximalt 60.000 kronor kan miljöanpassade fordon med utsläpp av koldioxid på upp till 60 gram per kilometer premieras med. Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastat däremot med högre skatt de tre första åren.

Dyrare med sjukvårdsförsäkring genom jobbet

Sjukvårdsförsäkringar genom jobbet är inte längre skattefria. Från och med 1 juli 2018 ska anställda förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringar. De nya reglerna innebär i korthet att sjukvårdsförsäkringsförmånen kommer att jämställas med lön och därmed också beskattas på samma sätt.

Färre karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen som innebär att karensdagarna minskas från sju till sex. I förslaget framhöll regeringen att arbetslöshetsförsäkringen ska ha en roll som omställningstrygghet mellan arbeten. Genom att minska antalet karensdagar förbättras den enskildes ekonomiska trygghet, samtidigt som incitamentet att skaffa ett nytt jobb finns kvar enligt regeringen.

... och från 1 augusti

Från och med 1 augusti i år ändras reglerna då riksdagen sagt ja till regeringens förslag om ändrade regler. Syftet är att minska skattefusk och undanhållande av skatt.

De nya reglerna innebär att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg även vid vissa självrättelser. Skattetillägg ska kunna tas ut om:

  1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll.
  2. Rättelsen har koppling till den aktuella kontrollen.
  3. Rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%