Resultat nr 4 2018

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Måste jag starta företag för att sälja honung från min biodling?

Jag ska börja sälja honung från min biodling, måste jag starta ett företag?

Biodling räknas i normalfallet som hobbyverksamhet. Det som utmärker en hobbyverksamhet är att den utövas på din fritid och att du saknar vinstsyfte. Så din verksamhet med biodling räknas som hobby om du utövar den på din fritid, inte är din huvudsakliga försörjning och du gör det utan vinstsyfte. Då har du inte heller någon bokföringsskyldighet, däremot är du anteckningsskyldig. Det betyder att du måste spara anteckningar, räkningar, kvitton med mera inför deklarationen. En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte.

// PÖ

Ny företagsbeskattning?

Det har under våren talats mycket om en ny företagsbeskattning för aktiebolag. Är något beslutat och vari ligger det nya? Påverkas även de minsta bolagen?

Man kan säga att det är mindre och medelstora aktiebolag som är vinnare på de nya regler som träder i kraft 1 januari 2019. Det nya syftar på att bolagsskattesatsen sänks i två steg till 20,6 procent. ”Betalningen” sker genom att avdragsrätten för negativa räntor begränsas till 30 procent av EBITDA i bolaget. Negativa räntesaldon upp till 5 miljoner kronor får dock dras av helt. Det innebär att endast omkring 2.100 företag bedöms omfattas av ränteavdragsbegränsningen. Övriga företag, drygt 99 procent, får alltså en sänkning av bolagsskatten utan att drabbas av nackdelarna i de nya reglerna.

Sammantaget har dessa regler till slut blivit riktigt bra. Dels sker begränsningen utifrån resultatmåttet EBITDA, inte utifrån EBIT, och dels höjdes fribeloppet i sista stund från 100.000 kronor till 5 miljoner kronor.

// HPL

Är mobiltelefonen avdragsgill?

Är du företagare och har ett abonnemang med fast avgift ska ingen beskattning ske av privat användning av abonnemanget. Detta eftersom förmånen anses vara ett uttag från firman av en ”tjänst av ringa värde”. Om du däremot har anställda med jobbmobiler krävs det att utrustningen är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter var hen än befinner sig. Annars måste det i avtal mellan dig och dina anställda framgå att privat användning av utrustningen utanför ordinarie arbetsplats är förbjuden.

// PÖ

Ska avveckla – hur bör jag agera?

Efter att ha arbetat snart 20 år med att bygga upp mitt lilla verkstadsföretag har jag börjat tänka på pension och försäljning av bolaget. Hur bör jag agera?

Det är en alldeles för stor fråga att svara på i denna spalt men jag vill ge dig följande inledande punkter att reflektera kring: Vad vill du helst med ditt företag? Ska närstående alternativt medarbetare ta över eller ska företaget säljas ut på marknaden? Om du ska sälja ut företaget på öppna marknaden, vem är tänkbar köpare, räkna med en försäljningsprocess på cirka sex månader. Om företaget ska överlåtas till anställda/generationsskiftas bör man för att lyckas jobba med processen i tre till fyra år. Du bör ha en erfaren rådgivare vid din sida under processen och sist, men inte först, betänka skattesituationen.

// JK

Försäkringsskydd som företagare

Jag är en 35-årig nybliven företagare som tycker det är en djungel vad gäller försäkringsskydd, inte för företaget men för mig privat, hur bör jag tänka?

I början av 90-talet fick jag ett råd som jag tycker håller fortfarande. ”Utgå inte ifrån de säljande broschyrerna utan ifrån ditt behov”. Be din försäkringskontakt sammanfatta vad som händer vid sjukdom, olycka eller dödsfall. Om du behöver mer eller mindre skydd så anpassa skyddet. Först när detta skydd är på plats så ska du köpa pensionsskydd i förhållande till vad företagets/din ekonomi tillåter och vad du önskar för pensionsnivå när du ska sluta arbeta.

// JK

Alltid sen – ok att säga upp?

Vi har en arbetstagare som alltid kommer för sent, ibland fem minuter men ibland så mycket som en timme för sent. Kan vi säga upp honom på grund av personliga skäl?

Uppsägning på grund av personliga skäl kräver att misskötsamheten, i detta fall de sena ankomsterna, inte är enstaka förseelser utan upprepade sådana. Vidare måste arbetsgivaren ha påtalat misskötsamheten och klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara om han inte bättrar sig. Arbetstagaren måste härefter få tillfälle att bättra sig. Först om arbetstagaren inte bättrar sig trots påtalande härom kan det bli fråga om uppsägning på grund av personliga skäl. Enligt arbetsdomstolens praxis krävs att arbetstagaren åtminstone fått en varning (gärna skriftlig) om att anställningen är i fara om bättring inte sker innan uppsägning på grund av personliga skäl kan ske. Viktigt att komma ihåg är att om arbetstagaren är fackligt ansluten ska förhandling med facket ske innan uppsägningen kan verkställas. Förhandling ska ske på arbetsgivarens initiativ.

// AL

Hans Peter Larsson (HPL) auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%