Innehåll

Resultat nr 4 2018

För ett särskilt ändamål – stiftelser

Nobelstiftelsen känner många till, men i landet finns drygt 40.000 stiftelser. Gemensamt är att de har bildats för särskilda ändamål, och att de saknar ägare och medlemmar. Många stiftelser bildades i en annan tid, men ändamålen lever kvar.

Det finns flera olika typer av stiftelser: pensionsstiftelser, insamlingsstiftelser, och avkastningsstiftelser är några exempel. För att stödja ändamålet förvaltar stiftelsen en förmögenhet, den kan till exempel bestå av pengar, aktier eller fastigheter.

Den anrika von Reiserska stiftelsen äger och förvaltar Lärkesholms gods vackert beläget i Örkelljunga, i nordvästra Skåne. Stiftelsen grundar sig på en donation av landshövding Anders von Reiser som levde 1701–1782. Stiftelsen förvaltas av en styrelse, kallad direktion, som består av sju ledamöter. I Anders von Reisers testamente angavs noggrant att tre ledamöter är självskrivna i direktionen, landshövdingen i Skåne län, för närvarande Anneli Hulthén, och två präster: kyrkoherden i församlingen och prosten i kontraktet. Ett kontrakt består av flera pastorat.

Håkan Göransson är jourhavande ledamot i direktionen för von Reiserska stiftelsen. Omkring en dag per vecka lägger han, som annars är pensionär, ner på sitt uppdrag.

– Titeln stämmer inte helt med dagens lagtext, en mer modern titel hade varit verkställande ledamot, men vi har behållit det gamla språkbruket från testamentet.

Direktionen sköter förvaltningen av godset, men ska också se till stiftarens vilja med ändamålet följs. Av stiftelsens avkastning delas varje år ut cirka 2,3 miljoner kronor som pensioner, stipendier, brudgåvor och bidrag till behövande. Allt noggrant reglerat i stiftelsens stadgar. Den student som själv eller vars föräldrar är bosatta i Örkelljunga kommun kan under vissa förutsättningar få stipendier för eftergymnasiala studier i upp till fem år.

– Det är fascinerande hur stiftelsen lever sitt eget liv efter testatorns vilja. Vi försöker uppfylla ändamålet så långt det är möjligt, säger Håkan Göransson.

Brudgåvor, omkring 4.500 kronor, till kvinnor födda eller bosatta i Åsbo kontrakt, delas också ut.

– Vi kan dela ut upp till 40 brudgåvor per år, men i år hade vi inte fullt antal sökande.

Men även om von Reiserska stiftelsen är gammal så är den inte äldst i landet. Det är stiftelsen Danviks hospital. I ett brev 1551 befallde Gustav Vasa att Stockholms borgerskap skulle flytta Hospitalet från Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen, till Danviken. Samtidigt donerade han fastigheter till Hospitalets underhåll och skapade på så sätt den första statligt bildade stiftelsen som har bedrivit vård i 467 år.

Erika Andersson

Olika typer

Den vanligaste typen av stiftelse är avkastningsstiftelser som delar ut stipendier eller anslag för forskning och liknande. En verksamhetsstiftelse bedriver en viss verksamhet, såsom skolor eller ett sjukhus. Familjestiftelser var vanliga i början på 1900-talet, deras ändamål är att dela ut förmåner till medlemmar av en viss släkt.

Stiftelselagen

Stiftelselagen trädde i kraft 1 januari 1996, den reglerar bland annat hur en stiftelse bildas och ska förvaltas. För att bilda en stiftelse krävs att det finns en egendom, till exempel pengar, fastigheter eller aktier. Det ska också finnas ett gåvobrev, exempelvis ett testamente som anger hur egendomen ska användas, hur styrelsen ska utses och vem eller vilka som får ta del av egendomen.

Det finns många andra typer av stiftelser: till exempel pensionsstiftelser, insamlingsstiftelser, och avkastningsstiftelser. I landet finns omkring 40.000 registrerade stiftelser. En stiftelse ska registreras hos Länsstyrelsen eller Skatteverket beroende på inriktning.

Dunkers kulturhus

Dunkerska stiftelsen i Helsingborg förvaltar sex miljarder kronor. Henry Dunker var Sveriges rikaste man när han dog 1962, förmögenheten uppgick då till 58 miljoner kronor. Med pengar från Dunkerska stiftelsen har Helsingborgs stad bland annat kunnat bygga en stadsteater, Dunkers kulturhus, grafiska museet och nya läktare på fotbollsarenan Olympia.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%