Innehåll

Resultat nr 5 2018

Köp av sommarstuga inte väsentlig anknytning

En man med dubbelt medborgarskap, som inte varit bosatt i Sverige sedan 2010, får inte väsentlig anknytning till Sverige genom köp av en fritidsfastighet. Det konstaterar Skatterättsnämnden.

För femton år sedan flyttade mannen till Sverige för att studera. Året efter gifte han sig med en svenska och paret fick två barn. Sedan 2008 har mannen dubbelt medborgarskap varav det ena är i Sverige. Hösten 2010 utvandrade familjen till mannens hemland och två år senare separerade paret och ex-frun och barnen återvände till Sverige. Sedan barnen flyttade tillbaka till Sverige har mannen varit här cirka 30 dagar per år, och då bott på hotell. Nu överväger han att köpa ett fritidshus här, och ville då veta om det skulle göra att han skattemässigt anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Fritidshuset är inrättat för åretruntboende och mannen har till Skatterättsnämnden uppgett att han även i fortsättningen avser att besöka sina barn här under maximalt 30 dagar per år.

Skatterättsnämnden skriver i sitt förhandsbesked att det av inkomstskattelagen framgår att den som har väsentlig anknytning till Sverige, och som tidigare varit bosatt här, är obegränsat skattskyldig. Nämnden konstaterar att en samlad bedömning av alla omständigheter ska göras och att det av praxis framgår att en person som varit utflyttad en längre tid inte får väsentlig anknytning hit enbart på grund av köp av en fastighet för fritidsändamål. Det gäller även om bostaden är inrättad för åretruntbruk.

Inte heller har frekventa resor till Sverige för att under cirka 60 dagar per år besöka ett minderårigt barn medfört väsentlig anknytning. Skatterättsnämnden gör därför bedömningen att köpet av fritidshuset inte innebär att mannen får väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbeskedet har inte överklagats av Skatteverket.

Charlotta Marténg

Skatterättsnämnden 47-18/D

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%