Resultat nr 5 2018

Skatteexperten ...

Se hållbarheten strikt affärsmässigt

Domstolen har flyttat fram positionerna när det gäller avdrag för klimatkompenserade åtgärder, skriver Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Ibland blir man positivt överraskad av våra domstolar. Här är ett avgörande som kom mitt i sommaren och som inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, flyttar fram positionerna när det gäller avdrag för klimatkompenserade åtgärder. Detta bör beaktas när det skattemässiga resultatet för året sammanställs. Tänk business! Inte att vara snäll, inte gåva. Aktiebolag är i grunden inte snälla. De ska tjäna pengar. Även på lång sikt. Det är det HFD skriver.

HFD skriver vidare: ”En bedömning i det enskilda fallet måste göras. De klimatkompenserande åtgärderna har uppgivits vara en central komponent i Arlas marknadsföring av bolagets ekologiska sortiment. Försäljningen uppges också ha utvecklats positivt med anledning av detta. Mot denna bakgrund är det inte fråga om gåvor utan om marknadsföringskostnader som ska dras av i näringsverksamheten.”

Så slipa argumenten och se hållbarheten strikt affärsmässigt direkt kopplad till verksamheten. Så krass är verkligheten! Tveksam i ditt fall? Lämna en särskild upplysning med deklarationen som beskriver alla omständigheter. Ta då hjälp av en auktoriserad skatterådgivare!

Hans Peter Larsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%