Innehåll

Resultat nr 5 2018

Så redovisar du din kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar är en vanlig sparform. Men hur ska de redovisas? Redovisningsspecialist Eva Törning reder ut vad som gäller.

Har du skaffat en kapitalförsäkring men är osäker på hur den ska bokföras? Då är du långtifrån ensam. Frågor om kapitalförsäkringar är vanliga och i FAR Online är kapitalförsäkring ett av de vanligaste sökorden.

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton, en av lärarna på FAR:s utbildning Redovisningsdagen samt en av författarna till Redovisa Rätt (som ingår i FAR Online). Hon har lång erfarenhet av hur kapitalförsäkringar ska redovisas och stor insikt i problemen som kan uppstå.

– En fördel med kapitalförsäkringen är att den schablonbeskattas vilket betyder att den egentligen sköter sig själv och att du som företagare inte behöver fundera på hur den ska beskattas, säger hon.

Men om den är enkel beskattningsmässigt kan kapitalförsäkringen upplevas desto knepigare redovisningsmässigt. För några år sedan kom FAR:s Policygrupp för redovisning med ett uttalande (RedU 14) om hur kapitalförsäkringar ska bokföras. Frågor som tas upp är hur anskaffningsvärdet ska fastställas, hur uttag ur kapitalförsäkringen ska redovisas samt hur den löpande avkastningen på placeringarna inom en kapitalförsäkring ska hanteras i redovisningen.

– Det är pengarna som investeras i försäkringen som ska ses som anskaffningsvärdet och poster som utgifter, avgifter eller andra värdeförändringar som framgår av kontoutdraget för kapitalförsäkringen påverkar inte bokföringen, säger Eva Törning.

Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska de underliggande värdepappersinnehaven inte heller redovisas separat. Bokföring ska alltså ske när nytt kapital tillförs kapitalförsäkringen och när uttag från kapitalförsäkringen görs.

– Så länge man bara sätter in pengar ökar värdet allt eftersom man sätter in, men efter ett tag kommer två saker att kunna hända. Det ena är att kapitalförsäkringen går dåligt och värdet minskar. Då ska man göra en nedskrivning av värdet utifrån K2 eller K3, beroende på vilket regelverk man följer, säger Eva Törning.

Det andra som kan hända är att pengar ska tas ut från kapitalförsäkringen. Hur påverkas då det redovisade värdet? Jo, ett uttag minskar det redovisade värdet endast i den mån det inte täcks av orealiserade värdeförändringar i kapitalförsäkringen.

– När du tar ut pengar från din kapitalförsäkring måste du titta på det verkliga värdet, det vill säga det värde som kapitalförsäkringen har enligt kontoutdraget. Ett exempel är om du tar ut 300.000 kronor från din kapitalförsäkring. Efter uttaget är det verkliga värdet enligt kontoutdraget 200.000 kronor. Om anskaffningsvärdet på försäkringen, som då finns i bokföringen är 400.000 kronor så är 100.000 kronor realiserade gamla värdeökningar som kan tas ut skattefritt, säger Eva Törning.

Eva Törnings tips till dig som funderar på att göra ett uttag från din kapitalförsäkring är att göra det i så nära anslutning som möjligt till när du får ett kontoutdrag.

– Då blir det redovisade värdet på uttaget rätt, eftersom du har ett aktuellt verkligt värde enligt kontoutdraget, säger hon.

Ett sparande i en kapitalförsäkring är många gånger långsiktigt. I normalfallet ska därför också kapitalförsäkringen bokföras som en långsiktig tillgång enligt BAS-kontoplanen. Men det är inte BAS-kontoplanen som styr hur försäkringen ska bokföras utan syftet med själva innehavet. Är sparandet kortsiktigt kan det därför redovisas i kontogrupp 16 i stället.

– Ett tips om du är osäker på om du har bokat in rätt värde som anskaffningsvärde är att titta på kontoutdraget. Där finns det insatta beloppet angivet och det är det som ska finnas i bokföringen om inte det verkliga värdet är lägre, säger Eva Törning.

Charlotta Marténg

Så här blir bokföringen av exemplet i artikeln:

Bank

1. 300.000

Kapitalförsäkring

IB 400.0002. 200.000
UB 200.000

Skattefri intäkt

3. 100.000

1. Uttaget sätts in på företagets bankkonto

2. Kontrollera det verkliga värdet enlig kontoutdraget. I detta fallet är värde enligt kontoutdraget lägre än ingående balans vilket innebär att det redovisningsmässigt har gjorts ett uttag från kapitalförsäkringen.

3. Den delen av inbetalningen från kapitalförsäkringen som inte utgör ett uttag av insatta belopp är en intäkt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%