Innehåll

Resultat nr 5 2018

Hållbarhet – våga berätta vad företaget gör

Hållbarhetsredovisning. Låter det omständligt och svårjobbat? Det behöver det inte vara. Utgå från företagets förutsättningar och var inte rädd att kommunicera.

Många stora företag omfattas enligt lag av krav på hållbarhetsredovisningen (se separat artikel). Men även mindre företag kan påverkas, bland annat genom att företaget är underleverantör till ett stort bolag.

Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars och medförfattare till boken Hållbarhet i praktiken, konstaterar att i vissa fall förväntas även mindre företag lämna hållbarhetsupplysningar i sin förvaltningsberättelse.

– Det är intressenternas behov och krav som styr vad som bör redovisas, och därför är det viktigt att identifiera intressenterna och deras förväntningar på företagets hållbarhetsarbete, säger hon.

Hon vill dock avdramatisera det hela och betonar att det viktigaste är att utgå från det enskilda företagets förutsättningar. När hon träffar sina kunder ställer hon ofta frågan: Vad är hållbarhet för er? Och svaren kan variera, beroende på inom vilken bransch företaget verkar.

– Det är klart att små hantverksföretag har helt andra förutsättningar än stora kommuner, men de flesta kan kommunicera något om hållbarhet, säger hon.

Hennes erfarenhet är att många mindre företag gör en hel del inom hållbarhet men att man inte kommunicerar vad man gör.

– Det viktiga är att inte ha för bråttom och att komma ihåg att man inte kan springa på alla bollar. Gör en långsiktig plan, som ligger nära verksamheten och bygg på det ni har. Fundera sedan på vem som kan vara intresserad och kommunicera utifrån det, säger hon.

Var inte rädd för att lyfta utmaningar och beskriv hur företaget planerar att ta sig an dem. Gör en verklighetsbeskrivning men fokusera också på hur ni vill att företaget ska se ut och hur ni ska komma dit.

Yvonne Jansson betonar att det också är viktigt att ställa sig frågan: Har jag råd att inte tänka hållbarhet?

– Även om lagkravet träffar de stora företagen, sprider det sig som ringar på vattnet. Alla företag som har någon koppling till de stora bolagen kan påverkas. I många upphandlingar i dag ställs frågan hur företaget jobbar med hållbarhet, så att inte fundera på dessa bitar kan göra att man förlorar upphandlingar och därmed inkomster, säger hon.

Företaget kan välja om det vill redovisa hållbarhetsarbetet i förvaltningsberättelsen eller i en särskild rapport med hänvisning i förvaltningsberättelsen. För att ytterligare stärka trovärdigheten hos omgivningen kan ett val vara att låta en revisor granska hållbarhetsrapporteringen.

– Våga fråga din revisor eller redovisningskonsult om hjälp. Även om de inte är hållbarhetsexperter så kan de ju ditt företag, vet vilka ekonomiska förutsättningar som finns och är experter på analys och strategier. Hen kan hjälpa dig att se vad som är väsentligt och relevant, så var inte rädd för att be om hjälp, säger Yvonne Jansson.

Charlotta Marténg

Trender inom hållbarhet

Styrelsen tar ett ökat ansvar för hållbarhetsredovisningen. Fokus på FN:s hållbarhetsmål ökar. Frågor om korruption och mutor klättrar allt högre upp på företagens agenda, samt att det integrerade tänket börjar slå igenom.

Separat, samtryckt eller integrerad?

Hållbarhetsredovisningen kan tryckas separat, som en del av den vanliga årsredovisningen eller integrerad i den finansiella redovisningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%