Innehåll

Resultat nr 5 2018

Hållbarhet: Resultat frågar ...

Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult, Mazars.

Varför behövs en hållbarhetsredovisning?

– Även om man inte träffas av lagkravet kan ditt företag påverkas genom att du säljer varor till ett bolag som omfattas av krav på hållbarhetsredovisning. Då kan även ditt företag komma att få frågor om till exempel hur man efterlever en uppförandekod och så vidare. I nästan alla upphandlingar i dag ställs frågan om hur företaget jobbar med hållbarhet, därför är det viktigt att ha tänkt igenom.

Finns det andra lagar som kan påverka så att jag behöver lämna en hållbarhetsredovisning?

– Även om ditt företag inte omfattas av lagkravet att upprätta en formell hållbarhetsrapport kan du enligt årsredovisningslagen ändå förväntas lämna hållbarhetsupplysningar i förvaltningsberättelsen, om det räknas som väsentlig information för företagets intressenter.

Hur vet jag om mitt företag berörs?

– Diskutera frågan med din revisor/redovisningskonsult. Även om hen inte är hållbarhetsexpert kan hen ditt företag och är expert på strategier och analyser. Hen kan hjälpa dig att se vad som är relevant och väsentligt.

Socialt ansvar, miljö, personal – måste hållbarhet vara omständligt?

– Nej inte alls. Mycket handlar om att utgå från just ditt företags förutsättningar. Man kan få vägledning av lagkravet genom att använda sig av rubrikerna som stöd. Det viktigaste är dock att våga kommunicera det man gör och inte vara rädd för att lyfta vilka utmaningar företaget står inför.

Var börjar jag någonstans?

– Fundera på vad ni vill med företaget. Hur ska ni komma dit? Vad är viktigt? Hållbarhet behöver inte vara komplicerat. De allra flesta företag gör väldigt mycket, men missar att kommunicera det.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%