Innehåll

Resultat nr 5 2018

Våga släpp in en extern ledamot i styrelsen

Underskatta inte styrelsearbetet och var inte rädd för att ta in en extern styrelseledamot. Men gör din hemläxa noga och se till att ha en bra kravprofil när du letar efter en ny styrelseledamot.

Sverige är ett av de länder i Europa som har högst andel kvinnor i börsbolagens styrelser. Men att vara styrelseledamot kan vara mycket mer än att sitta i ett stort noterat bolag. För många handlar kanske uppdraget om att vara ledamot i en närståendes bolag, eller i sitt eget bolag. Maria Öhman, vd på Styrelseakademien Sverige, ger ett råd som gäller alla, oavsett om du arbetar i en stor eller en liten styrelse: Underskatta inte styrelsearbetet.

– Vi arbetar för en professionalisering av styrelsearbetet och vår vision är att alla styrelser ska ha minst en extern ledamot. En extern ledamot kan öppna upp ögonen och hjälpa styrelsen och ägarna att blicka framåt. Att vara styrelseledamot är en kompetens som vilket annat jobb som helst, säger hon.

För företaget kan det spela stor roll att få in en extern ledamot i styrelsen. Någon som kan skapa strategier och strukturer och hjälpa företaget på rätt väg.

– Man ska inte underskatta vikten av själva styrelsearbetet. Traditionellt sett har inte ett styrelseuppdrag setts som ett arbete, utan man ”satt i” en styrelse. Nu är styrelseledamot ett gebit, säger hon.

Utvecklingen av rollen som styrelseledamot är något många företag och företagare kan dra nytta av. Men för den som startat sitt eget företag, och kanske drivit det själv med endast familjemedlemmar i styrelsen i alla år, kan det ta emot att ta in en extern ledamot.

– Det gäller att göra det med ett öppet sinne och att inse att det kan finnas andra sätt att göra saker än sättet man själv alltid arbetat på, säger Maria Öhman.

För att sammansättningen i styrelsen ska bli lyckad krävs dock att företaget vet vad det vill, och att det finns en tydlig kravprofil. Maria Öhman rekommenderar att man tänker igenom vart företaget är på väg, och om det är några särskilda utmaningar man står inför.

– Ska ditt företag expandera? Behövs det nytt kapital? Fundera igenom vad det är ni behöver innan ni rekryterar. Och du som får frågan om du vill vara styrelseledamot – tänk efter om du har tid. Ett styrelseuppdrag tar mer tid än vad man kanske tror om det ska göras bra, säger hon.

En fråga som varit aktuell för Styrelseakademien den senaste tiden har varit den om styrelsearvoden och hur de ska faktureras. Resultat har tidigare berättat om den dom från Högsta förvaltningsdomstolen som i korta drag innebär att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan ska beskattas som tjänst.

Med anledning av domen har Skatteverket ändrat den praxis som funnits sedan 2009, och ändringen gäller både för fakturering från juridisk person och från enskild näringsverksamhet.

– Vi anser att ett styrelseuppdrag skattemässigt ska ses som vilket konsultuppdrag som helst, säger Maria Öhman.

Charlotta Marténg

Styrelseakademien

Bildades 1991 och är en ideell oberoende förening. Med cirka 7.000 medlemmar är Styrelseakademien Sveriges ledande forum för styrelsearbete. Det är inte bara styrelseledamöter som kan bli medlemmar utan alla som är intresserade av styrelsefrågor. Föreningen består av 16 lokalföreningar från norr till söder och årligen utbildas cirka 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. Ordförande för Styrelseakademien Sverige är Per Westerberg, och styrelsen har sju ledamöter. Maria Öhman är vd för verksamheten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%