Resultat nr 5 2018

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Kan jag få fängelse?

Jag har en fråga om aktieboken i mitt bolag, är det sant att jag kan få fängelse om denna inte är korrekt?

Det är sant. Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt aktiebolagslagen föra aktiebok eller hålla aktieboken tillgänglig. I praktiken är det inte många som dömts till fängelse för denna försummelse men risken finns. Det är också så att vem som, till exempel journalister, med full rätt kan begära att få ta del av aktieboken. Aktieboken skall innehålla uppgifter om aktierna och ägarna i enlighet med aktiebolagslagen. Särskilda regler gäller för så kallade avstämningsbolag men för alla andra bolag är det styrelsen som har ansvaret för att aktieboken förs korrekt.

// JK

Rätt till sjukpenning i eget AB?

Jag driver ett eget aktiebolag, har jag rätt till sjukpenning om jag blir sjuk?

Du som äger ett aktiebolag räknas som anställd i ditt bolag och det betyder att de första 14 dagarna du är sjuk betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig. Därefter kan du ha rätt till sjukpenning från försäkringskassan. Ersättning som du får från Försäkringskassan räknas ut utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag. Det innebär att om du inte tar ut någon lön eller en låg lön, riskerar du att inte få någon ersättning om du blir sjuk. Om du däremot har ett nystartat företag och låga inkomster, får du under de första tre åren en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar den som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha fått.

// PÖ

Vad gäller för mina anställdas sjukförsäkringar?

Från 1 juli 2018 räknas sjukförsäkring som en skattepliktig förmån. Det är dock viktigt att veta att de flesta sjukvårdsförsäkringar innehåller rätt till rehabilitering och liknande förmåner som inte är skattepliktiga. Detta innebär att i normalfallet är det bara 75 procent av försäkringspremien som är en skattepliktig förmån. Om du har sjukvårdsförsäkringar med stora inslag av möjlighet till sjukvård utomlands om man insjuknar under tjänsteresor, då kanske den skattepliktiga delen av premien kan anses vara så låg som cirka 50 procent. För att du som är arbetsgivare ska vara riktigt säker bör du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och få definitiva besked i ditt enskilda fall.

// PÖ

Vad innebär egentligen tillräckliga kvalifikationer?

Vårt företag står inför en omorganisation där vi kommer att tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist. Innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske har vi förstått att vi måste göra en omplaceringsutredning för var och en av de berörda. I en sådan utredning talas det om att den anställde måste ha tillräckliga kvalifikationer, vad innebär det?

En arbetsbristsituation föreligger först när arbetsgivaren kunnat konstatera att den anställde inte kan omplaceras till någon ledig tjänst på företaget för vilken den anställde har tillräckliga kvalifikationer, eller till någon tjänst på företaget som innehas av någon med kortare anställningstid och för vilken den anställde har tillräckliga kvalifikationer. Arbetsdomstolen har uttalat att vid bedömningen av om den anställde har tillräckliga kvalifikationer kan man som arbetsgivare ställa sig frågan huruvida den anställde som ensam arbetssökande i en nyanställningssituation skulle ha anställts för tjänsten eller inte. Om den anställde i en sådan situation hade anställts – ja då bör man nog anse att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst varom diskuteras att hen ska omplaceras till.

// AL

Kan jag köpa övernattningsbostad i Stockholm?

Jag har en fråga angående förvärv av övernattningsbostad i Stockholm om den går att lägga i bolaget då den endast ska användas som sådan i stället för att bo på hotell då jag reser från norra Sverige med jobbar i Stockholm det vill säga det är inte fråga om en lägenhet på 100 kvadratmeter utan ska vara en ren övernattningslägenhet med ett rum och kök. Frågan är om den går att lägga i aktiebolaget som tillgång och eventuell skuld samt om hyran är avdragsgill. Jag har fast privat bostad på annan ort. Detta för att jag ska slippa övernattningar på hotell och så vidare.

Att låta sitt bolag köpa en övernattningslägenhet i Stockholm är att ta en taxeringsmässig risk. Det är en mycket stor risk att du kan komma att förmånsbeskattas för bolagets innehav av lägenheten. Det är också frågan om det är förvaltningsmässigt acceptabelt att införskaffa lägenheten, vad blir kostnaden för bolaget i förhållande till de årliga hotellkostnaderna. Jag föreslår att du kontaktar en så kallad skattekonsult som får ta del av de förhållanden som gäller just dig och ditt bolag innan du fattar beslut om att införskaffa lägenheten.

// JK

Hans Peter Larsson (HPL) Auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) Advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%