Innehåll

Resultat nr 6 2018

Förbudet mot dubbelbestraffning ledde till undanröjt skattetillägg

En person åtalades och dömdes för skattebrott, men påfördes ändå skattetillägg av Skatteverket. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beviljat resning och undanröjt skattetillägget.

Sommaren 2013 kom beskedet. Det svenska skattesystemet var inte förenligt med Europakonventionen. Högsta domstolen meddelade att en person som påförts skattetillägg i skatteförfarandet inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Därmed gäller också att om den som har dömts för ett skattebrott inte heller får påföras skattetillägg för samma sak.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen haft ett ärende rörande dubbelbestraffning på sitt bord. En person handlade med cigaretter utan att registrera verksamheten hos Skatteverket och åtalades för detta 25 mars 2009. Bara några dagar senare – 6 april – beslutade Skatteverket att påföra personen tobaksskatt och skattetillägg för samma verksamhet. Personen dömdes av tingsrätten i slutet av 2009, och överklagade Skatteverkets beslut om skattetillägg till förvaltningsrätten. Överklagande avslogs av alla instanser och när frågan den gången kom upp i Högsta förvaltningsdomstolen meddelades inte prövningstillstånd.

Men i våras meddelade Skatteverket personen att denne kunde ansöka om resning i målet. Skatteverket konstaterade att eftersom åtal väckts när beslutet om skattetillägg fattades utgjorde skattetillägget en kränkning av rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det av praxis följer att det i en situation som den här finns grund för resning. Domstolen beviljar resning och undanröjer skattetillägget.

Charlotta Marténg

HFD:s mål nr 2259-18

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%